معاون بهداشت وزارت بهداشت در نشست خبری هفته دولت اعلام کرد: بهره برداری از دو هزار پروژه بهداشتی در سال 97

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: عشایر عزیز کشورمان به دلیل شرایط زندگی شان دسترسی زیادی به حوزه سلامت ندارند که با راه اندازی و گسترش خانه های بهداشت عشایری تا پایان سال 98، بخش زیادی از جمعیت آنان تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

  • خانم سزیده
  • شهریور 6, 1398