تصمیم جدیدی درباره کنکورها گرفته نشد

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: موضوع کنکور و امتحانات کشوری موضوعی چند وجهی است که باید تمامی زوایای آن به دقت ارزیابی شود و هرگونه تصمیم جدید منوط به تصویب ستاد ملی کرونا است.

دومین جلسه کارگروه ارزیابی عملکرد دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور برگزار شد

دومین جلسه کارگروه ارزیابی عملکرد دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور با حضور معاون حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت بهداشت و نمایندگان معاونت‌های تخصصی برگزار شد.