روند رشد صادرات محصولات High Tech در کشورهای در حال توسعه و ایران

تکنولوژی و فناوری ارتباطات در مسیر جهانی سازی اقتصاد در جهت بهبود و گسترش توان رقابت و رشد اقتصادی نقش مهمی را ایفا می کند. صنعت High Tech با رشد بسیار قدرتمندی که در تجارت بین الملل دارد و همچنین با برخورداری از پویایی بسیار بالا، در بهبود عملکرد بخش‌های دیگر اقتصاد نیز مؤثر است. کشورها، سازمان‌ها و بنگاه‌ها برای کم کردن خسارت های برخواسته از تحولات جهانی و برای حفظ بقایشان ناگزیر به پذیرش و حرکت طبق شرایط جدید و محیط رقابتی با بهره‌گیری از ابزارها و ساز و کارهای گوناگون هستند. به همین دلیل است که در جهان امروز استفاده از تکنولوژی در تولید محصولات و خدمات به امری غیر قابل اجتناب تبدیل شده است.

آنچه باید برای شروع صادرات بدانیم

یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد در تمام کشورها صادرات است که پیوسته اقتصاددانان، مدیران کسب و کار و دولتمردان به آن می اندیشند. شرکت های بزرگ در مرحله اولبرنامه ریزی را به بازارهای درون کشور اختصاص می دهند و محصولات و خدمات خود را در محدوده ی مرزهای جغرافیایی گسترش می دهند. این شرکت ها بعد از رسیدن به میزان مناسبی از پوشش هدفمند بازار داخلی، فعالیت خود را به سمت صادرات محصولات به سایر کشورها نیز سوق می دهند. کسب و کارهای کوچک نیز با گذشت مدتی از فعالیتشان به مقوله صادرات محصولاتشان فکر می کنند. در فرآیند صادرات باید به نکاتی از قبیل پیش بینی درست از آینده، داشتن برنامه، هزینه های صادرات و خروج محصولات از مرز، همکاری با دولت، اطمینان از پرداخت ها، شناخت کارگزاران حمل و نقل، و حفظ ارتباط مستمر با مشتریان خارجی توجه کرد.