شرکت های دانش بنیان

شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان به دو دسته شاخص های عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. شرکت های متقاضی باید علاوه بر شاخص های عمومی، شرایط مشخص شده در یکی از سه دسته شاخص های اختصاصی را نیز احراز نمایند.

شاخص های عمومی

1- حداقل دو سوم از اعضای هیات مدیره شرکت، حداقل دو مورد از شرایط ذیل را احراز کنند.

۲- حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند.

٣- حداقل سه سال سابقه ی فعالیت کاری یا علمی در حوزه ی فعالیت شرکت ویا سابقه ی مدیریتی داشته باشند.

۴- حداقل یک اختراع ثبت شدهی ارزیابی شده ی داخلی یا یک اختراع بین المللی مرتبط با حوزه ی کاری داشته باشند.

۵- تیمی از درآمد ناشی از فروش محصولات و خدمات دانش بنیان از طریق قرارداد باشد (به شرط استثنای شرکت هایی که در مرحله ی تجاری سازی اولین کالای دانش بنیان هستند، مشروط بر آن که دارای تولید پایلوت موفق همراه با استاندار و دارای بازار مطمئن یا اعلام نیاز معتبر همراه با قرارداد تولید کالا باشند.)

شاخص های اختصاصی

شرکت متقاضی باید علاوه بر دارا بودن شاخص های عمومی، واجد کلیه شرایط اختصاصی در یکی از دسته بندی های زیر نیز باشد:

الف: شرکت های تولید محصولات دانش بنیان

 • تولید کننده ی کالای دانش بنیان (مطابق فهرست مصوب).
 • نهادینه سازی و بومی سازی دانش فنی از طریق تحقیق و توسعه
 • دارای گواهی نامه ی انطباق استاندارد یا تاییدیه معتبر.
 • نسبت نیروی انسانی تمام وقت در بخش های غیر پشتیبانی شرکت با درجه کارشناسی و بالاتر فعال در بخش های مرتبط با تولید کالاهای دانش بنیان شرکت به کل کارکنان تمام وقت، حداقل ۳۰ درصد باشد.
 • هزینه ی تحقیق و توسعه حداقل ۷ درصد فروش سالیانه شرکت باشد.
 • عرضه ی کالای دانش بنیان یا ارتقای آن هر دو سال یک بار باشد.

ب: شرکت های ارایه دهنده خدمات دانش بنیان

 • شرکت های تحقیق و توسعه و خدمات طراحی مهندسی
 • فعالیت تحقیق و توسعه و خدمات طراحی مهندسی مرتبط با یکی از کالاهای دانش بنیان باشد
 • نسبت نیروی انسانی تمام وقت در بخش های غیر پشتیبانی شرکت با درجه کارشناسی و بالاتر فعال در بخش مرتبط با خدمات تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی شرکت، به کل کارکنان تمام وقت، حداقل ۵۰ درصد باشد.
 • حداقل یک کالا یا خدمت جدید یا بهبود یافته و یا بهبود فرآیند در یک سال گذشته عرضه شده باشد.
 • تولید شرکت حداکثر در حد تولید نمونه آزمایشی یا پایلوت باشد.
 • شرکت های خدمات تخصصی دانش بنیان
 • انطباق نوع خدمت با فهرست مصوب
 • نسبت نیروی انسانی تمام وقت در بخشهای غیر پشتیبانی شرکت با درجه کارشناسی و بالاتر فعال در بخش های مرتبط با ارائه خدمات تخصصی دانش بنیان شرکت، به کل کارکنان تمام وقت، حداقل ۵۰ درصد باشد
 • هزینه تحقیق و توسعه مرتبط با خدمات تخصصی دانش بنیان حداقل ۷ درصد فروش سالیانه شرکت باشد. حداقل درآمد سالیانه ی شرکت برابر یک میلیارد ریال به قیمت ثابت سال ۹۱ باشد.

ج: شرکت های دانش بنیان نوپا

شرکت های دانش بنیان نوپا باید همه ی شاخص های زیر را احراز نمایند:

 • تولید کننده و یا دارای برنامه طراحی و تولید کالای دانش بنیان مورد تایید مرکز رشد یا پارک علم و فناوری مربوط با ستاد فناوری راهبردی مربوط باشد.
 •  نهادینه سازی و بومی سازی دانش فنی از طریق تحقیق و توسعه صورت پذیرد.
 •  دارای عملکرد تحقیق و توسعه باشد.
 •  شرکت دارای ۲ نفر نیروی انسانی تمام وقت باشد.
 • حداقل یک سال از تاریخ ثبت آن گذشته باشد.
 •  عدم سوء سابقه و تخلفات مکرر در انجام تعهدات قبلی باشد.
 • دو سوم اعضای هیات مدیره باید دارای حداقل دو مورد از شرایط زیر باشد:حداقل مدرک کارشناسی -حداقل ۳ سال سابقه کاری یا علمی مرتبط با سابقه مدیریتی -حداقل یک اختراع ثبت شده

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *