آخرین آمار شرکت های دانش بنیان رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی آخرین آمار شرکت های دانش بنیان را ارائه کرد. وی گفت: تا کنون ۱۷۱۶ طرح به این صندوق وارد شده است که ۴۸۹ طرح جز طرح های مردودی، انصرافی و از دستور کار خارج شده بودند.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی شب چهارشنبه 28 آذر در نشست هم اندیشی و هم افزایی صندوق های پژوهش و فناوری با صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به آخرین آمار صندوق در ارزیابی شرکت های دانش بنیان گفت: در حال حاضر دو هزار و ۱۵۳ شرکت دانش بنیان مورد تایید صندوق وجود دارد که از این تعداد ۱۳۱۶ شرکت نوپا، ۷۱۴ شرکت تولید کننده کالا و خدمات و ۱۲۳ شرکت صنعتی دارای فعالیت دانش بنیان هستند. آمار طرح های ورودی و خروجی شرکت های دانش بنیانبه صندوق نوآوری و شکوفایی نشان میدهد که:در مجموع ۱۷۱۶ طرح از شرکت های دانش بنیان به صندوق وارد شده است که از این تعداد ۴۲۵ طرح در دست ارزیابی و ۱۲۹۱ طرح تعیین تکلیف شده است. از کل تعداد طرح های تعیین تکلیف شده ۸۰۲ طرح مصوب و ۴۸۹ طرح مردودی، انصرافی و از دستور کار خارج شده بوده اند.

پرداخت یک سوم مبلغ اختصاص یافته به طرح های دانش بنیان مصوب شده سلطانی گفت:میزان هزینه اختصاص یافته به کل طرح های مصوب شده برابر با ۴۳۵ میلیارد تومان است. تا کنون یک سوم این مبلغ از سوی صندوق پرداخت شده و دو سوم مبلغ پرداختی دیگر بنا بر تایید نظارت و پرداخت اقساط بعدی پرداخت خواهد شد. به گفته وی تاکنون ۴۳۷ شرکت دانش بنیان طرحی به صندوق برای ارزیابی ارائه نکرده اند. سلطانی اظهار داشت: همچنین مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای دفاتر کاری اختصاص یافته که به میزان ۱۶۰ میلیارد تومان از این مبلغ تاکنون پرداخت شده است و مابقی در دو ماه آینده نیز پرداخت می شود.

تامین ضمانت نامه ها رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار داشت: از سوی دیگر ۱۰۰ میلیارد تومان در راستای تامین ضمانت نامه ها در صندوق نوآوری و شکوفایی به تصویب رسیده که میزان تامین ضمانت نامه ها برای اهرمی کردن پول بانک بلوکه شده است. وی گفت: مبلغ ۳۵ میلیارد تومان تسهیلات به صندوق های پژوهش و فناوری اختصاص یافته که این مبلغ به طور کامل در حال پرداخت است. سلطانی افزود: جمعا می توان گفت که حدود ۷۷۰ میلیارد تومان برای شرکت های دانش بنیان مصوب شده و طرح های جدید با مبلغی حدود هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان نیز در دست بررسی هستند. تا کنون مبلغ ۷۰۷ میلیارد تومان به صندوق اختصاص یافته است. وی گفت: به صورت کلی ۷۷۰ میلیارد تومان جمع مبلغ مصوبه برای طرح های به تصویب رسیده، تامین دفاتر کاری، تامین ضمانت نامه ها و تسهیلاتی صندوق های پژوهش و فناوری بوده است.

طرح های در دست بررسی صندوق نوآوری و شکوفایی سلطانی با اشاره به آمار طرح های در دست بررسی صندوق نوآوری و شکوفایی گفت:مبلغ ۸۹۱ میلیارد تومان به تقاضای تسهیلات وام تخصیص داده شد. ۸۴۵ میلیارد تومان برای تقاضا، مشارکت و سرمایه گذاری و ۱۰۰ میلیارد تومان برای تقاضای دفاتر کاری اختصاص یافته است که می توان به طور کلی گفت ۱۸۳۷ میلیارد تومان تقاضای در دست بررسی داریم. رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوص آمار طرح های مصوب به تفکیک نوع خدمت گفت:تعداد ۴۳۷ طرح مصوب قرض الحسنه قرارگرفت. ۴۸ طرح مصوب قبل از تولید صنعتی، ۱۰۰ طرح مصوب تولید صنعتی، ۱۲۴ طرح مصوب سرمایه در گردش، ۳۲ طرح مصوب ضمانت نامه، ۵۷ طرح مصوب لیزینگ و ۲۱ شرکت ارائه دهنده خدمات تجاری سازی به شرکت های دانش بنیان بودند که جمعا ۸۱۹ طرح برابر با ۴۳۵ میلیارد تومان به خود اختصاص داده اند.

افزایش میزان سرمایه گذاری صندوق های پژوهش و فناوری از طرح های دانش بنیان میزان سرمایه گذاری صندوق های پژوهش و فناوری بر اساس میزان حمایت آنها از طرح های دانش بنیان در راستای تجاری سازی شدن است. و تا شش ماه آینده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی افزایش می یابد. عدم پرداخت نیم درصد سالیانه، تعداد ناظران صندوق، طولانی بودن ارزیابی های برون سپاری، درصد بالای شرکت های دانش بنیان، فرهنگ پول ارزان در کشور، نبود فرهنگ مشارکت در سرمایه گذاری از چالش های صندوق به شمار می روند.

ساختار مستقل صندوق نوآوری و شکوفایی از سایر وزارتخانه ها ساختار صندوق نواوری و شکوفایی، ساختاری مستقل از وزارت علوم، شورای عالی عتف، معاونت علمی، وززارت بهداشت و … دارد. حالی که برخی تصور می کنند با ارائه یک نامه از وزیر می توانند ما را تحت الشعاع قرار دهند. تصمیم در این صندوق بر اساس رای اعضای هیات امنا است. و کلیه نامه هایدریافتی به صندوق از سوی همین هیات امنا مورد پیگیری قرار می گیرد.

صندوق نو آوری و شکوفایی برخی دستگاه های دولتی، صندوق نواوری و شکوفایی را شبیه به خود می دانند. در حالی که ما باید با بودجه سه هزار میلیارد تومانی به همه شرکت های دانش بنیان خدمات ارائه کنیم. رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرد تا کنون ۷۰۷ میلیارد تومان از منابع مالی صندوق محقق شده است. از سوی دیگر نیم درصد بودجه ای که قرار بود دولت به صندوق اختصاص دهد محقق نشده است. ولی امیدوار هستیم که این بودجه تا سال آینده به صندوق اختصاص یابد.

رویکرد صندوق نوآوری و شکوفای اگر این موضوع محقق شود به قطب جذب سرمایه ای اقتصادی تبدیل می شویم. سلطانی اظهار داشت: رویکرد صندوق نواوری و شکوفایی مبنی بر برون سپاری فرآیند ارزیابی هشتاد- بیست است. یعنی ۸۰ درصد فعالیت های صندوق برون سپاری و ۲۰ درصد مابقی از طریق خود صندوق انجام می گیرد. وی با اشاره به تسهیلات و خدمات صندوق گفت:تشخیص این که نیازهای شرکت های دانش بنیان  چیست؟ تلاش برای رفع این نیازها هدف ما است.

مشارکت با ایرانیان خارج از کشور همچنین ارائه بسته های حمایتی صادراتی و انتقال فناوری از جمله تسهیلات صندوق به شرکت های دانش بنیان بوده است. وی افزود:بیش از سه استان کشور، بیش از ۵۰ طرح دانش بنیان تصویب شده داشته اند و این در حالی است که ۱۳ استان نیمه فعال، کمتر از ۳۰ طرح و ۱۵ استان کمتر فعال هم کمتر از طرح های مصوب در صندوق طرح داشته اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *