دانشگاهها و واحدهای پژوهشی پس از تصویب امکان تاسیس شرکت های دانش بنیان در آیین نامه ی مالی و معاملاتی خود در هیات امناء، می توانند شروع به تشکیل شرکت های دانش بنیان نمایند. هر شرکت دانش بنیان به پیشنهاد تعدادی از اعضای هیات علمی و تصویب دانشگاه یا واحد پژوهشی تاسیس خواهد شد و یا توسط دانشگاه و واحد پژوهشی به اعضای هیات علمی پیشنهاد می شود. دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی به صورت های زیر می توانند در شرکت های دانش بنیان سهامدار باشند:

  • به جهت اعتبار دانشگاه یا واحد پژوهشی، بخشی از سهام شرکت دانش بنیان به نام دانشگاه یا واحد پژوهشی می شود (حداقل ۵درصد).
  • به دلیل استفاده از موردیا موارد مشخصی از یافته های پژوهشی دانشگاه یا واحد پژوهشی در شرکت، بخشی از سهام شرکت با توافق سهامداران (دانشگاه یا واحد پژوهشی و دیگر سهامداران حقیقی یا حقوقی) به نام دانشگاه یا واحد پژوهشی میشود. (در هر مورد استفاده، بنابر ارزش موضوع استفاده شده، سهام مربوطه می تواند از یک تا ۱۰۰ درصد باشد).
  • به علت سرمایه گذاری مستقیم دانشگاه، بخشی از سهام شرکت دانش بنیان به نام دانشگاه است (درصد متناسب با میزان سرمایه گذاری است).
  •  به جهت خدمات دیگری که دانشگاه به شرکت دانش بنیان ارایه می دهد، بخشی از سهام به نام دانشگاه می شود (متناسب با میزان خدمات)
  •  اگر شرکت دانش بنیان دولتی باشد، بدون نیاز به ارائه ی هیچ خدماتی، حداقل ۵۰ درصد سهام به نام دانشگاه یا واحد پژوهشی است.
  •  هر دانشگاه در سال نخست می تواند یک شرکت مادر تخصصی راه اندازی کند.
  •  ایجاد این شرکتها با همکاری شهرداریها یا مشارکت دانشگاه های منطقه در اولویت می باشد.

تبصره ۱: شرکت دانش بنیان بصورت شرکت و مستقل از تشکیلات دانشگاه اداره می شود و دانشگاه به میزان سهامی که در شرکت دانش بنیان دارد، در مدیریت آن تاثیر گذار بوده و در سود و ضرر آن شریک است.
تبصره ۲: سازمان های حقوقی (خصوصی یا دولتی) خارج از دانشگاه، متناسب با میزان سرمایه گذاری خود، می توانند سهامدار شرکت دانش بنیان باشند. (شکل گیری شرکت های دانش بنیان با مشارکت صنایع دولتی یا خصوصی و دستگاه ها و سازمان های اجرایی در موفقیت آنها تاثیر دارد. در صورتی که بیش از ۵۰ درصد سهام این گونه شرکت ها دولتی باشد، باید به تصویب هیات وزیران برسد.

تبصره 3: رییس و معاونین دانشگاه و واحد پژوهشی در زمان تصدی مسئولیت، می توانند سهامدار شرکت های دانش بنیان شوند؛ ولیکن هیات مدیره و مدیرعاملی این گونه شرکت ها را تا زمان تصدی مسئولیت نمی توانند داشته باشند.
تبصره ۴: در شرکت های دانش بنیان خصوصی، اعضای هیات علمی دانشگاهها و واحدهای پژوهشی، متناسب با میزان وقت گذاری و نوع فعالیت در شرکت (علاوه بر انجام وظایف دانش بنیان) یا متناسب با میزان مشارکت در مالکیت فکری موضوعی که در شرکت استفاده می شود و یا متناسب با میزان سرمایه گذاری واقعی (نه اسمی که در شرکت دارند، سهامدار می شوند.
تبصره ۵: در شرکت های دانش بنیان خصوصی افراد حقیقی داخل یا خارج از دانشگاه یا واحد پژوهشی (غیر از اعضای هیات علمی) می توانند به دلایل خاص و یا شرایط که دانشگاه یا واحد پژوهشی تعیین می کند صاحب بخشی از سهام شوند.
تبصره ۶: برای ایجاد شرکت های دانش بنیان که اعضای هیات علمی، صد در صد مالکیت را دارند، نیاز به تصویب دانشگاه نیست و احراز عضویت علمی متقاضیان تاسیس شرکت کافی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *