• جذب و تبدیل ایده ها به محصول و مشاغل پایدار.
• هم افزایی علم و ثروت (تجاری سازی علم و دانش).
• تجاری سازی یافته های پژوهشی و تحقیقاتی
• توانمند سازی دانش آموختگان به منظور ورود به فضای کسب و کار.
• حمایت، هدایت و سمت دهی در جهت نوآوری ها و تولید فناوری های برتر.
• ایجاد زمینه برای به کار گیری هر چه بیشتر توانمندی های دانشگاهها و واحدهای پژوهشی در جامعه.

• ترغیب متخصصین، نوآوران، مخترعان، اعضای هیات علمی دانشگاهها و واحدهای پژوهشی برای فعالیت های بیشتر در رفع نیازهای جامعه برای ترویج فرهنگ تجاری سازی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی.
• تشویق بنگاه های اقتصادی و دستگاههای اجرایی به بهره گیری از یافته های پژوهشی و فناوری شکل یافته در مراکز پژوهش.
• ارتقای فرهنگ عمومی کارآفرینی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *