نایب رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایران، در ارتباط با اعتراض جامعه آزمایشگاهیان به تاسیس شبکه های آزمایشگاهی در کشور، توضیحاتی ارائه داد.

فرید کرمی، در گفتگو با مهر، به آیین نامه تاسیس شبکه های آزمایشگاهی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: جامعه آزمایشگاهیان از وزیر بهداشت درخواست دارند، این آیین نامه را تعلیق کند.

وی با اشاره به امضای وزیر بهداشت در آیین نامه تاسیس شبکه های آزمایشگاهی، افزود: شبکه های آزمایشگاهی، الگویی است که در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا در حال پیاده سازی است. اما، نیاز به زیرساخت هایی دارد که در کشور ما این ساختار فراهم نیست.

کرمی با عنوان این مطلب که آزمایشگاه مرجع سلامت از دو سال پیش روی آیین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه ها کار کرده و بخشی تحت عنوان تاسیس شبکه های آزمایشگاهی را در آن گنجانده است.

وی ادامه داد: در شبکه های آزمایشگاهی، نمونه ها از مراکز کوچک تر انتقال پیدا کرده و بعد به یک مرکز جامع آزمایشگاهی ارسال می شود. این در حالی است که زیرساخت های تاسیس شبکه های آزمایشگاهی در کشور ما وجود ندارد و از گذشته شاهد تاسیس آزمایشگاه های کوچک و بزرگ در اقصی نقاط کشور هستیم که مردم هم به این آزمایشگاه ها دسترسی دارند.

کرمی افزود: در حال حاضر بیش از ۵۲۰۰ آزمایشگاه کوچک و متوسط در بخش های دولتی و خصوصی کشور مشغول ارائه خدمات به مردم هستند. مشکل ما، عدم دسترسی به آزمایشگاه نیست، بلکه مشکل این است که قدرت خرید و پوشش بیمه ای لازم وجود نداشته باشد.

وی گفت: آزمایشگاه مرجع سلامت با این ادعا که می خواهیم هزینه ها را پایین بیاوریم و دسترسی مردم را راحت تر کنیم، تاسیس شبکه های آزمایشگاهی را طراحی کرد که انجمن های تخصصی اعتراض کردند.

کرمی افزود: تاسیس شبکه های آزمایشگاهی در کشور، علاوه بر اینکه منجر به از بین بردن ساختار فعلی آزمایشگاه ها و بیکاری پرسنل آزمایشگاه ها خواهد شد، باعث می شود یک رانت خواری ویژه ای هم شکل بگیرد. از همین رو، سال گذشته و قبل از اینکه این آیین نامه به امضای وزیر بهداشت برسد، ما اعتراض کردیم.

وی گفت: این اقدام باعث از بین بردن ساختار فعلی شده و عده ای با رانت خواری، مجوز تاسیس این شبکه ها را می گیرند و همین اقدام می تواند به بیماری پرسنل آزمایشگاه ها منجر شود.

کرمی با اشاره به امضای وزیر بهداشت پای دستورالعمل تاسیس شبکه های آزمایشگاهی در کشور، افزود: متاسفانه اطلاعات غلط به وزیر داده اند و عنوان داشته اند که جامعه آزمایشگاهی کشور موافق این طرح است. در حالی که چنین چیزی نیست و جامعه ازمایشگاهیان کشور آماده اند در حضور وزیر بهداشت، نظرات کارشناسی خود از این طرح غیر کارشناسی را بیان کنند.

نایب رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایران، گفت: درخواست جامعه آزمایشگاهی کشور از وزیر بهداشت، این است که دستور دهند آیین نامه تاسیس شبکه های آزمایشگاهی در کشور فعلا تعلیق شود تا نمایندگان جامعه آزمایشگاهی، در یک نشست کارشناسی با حضور وزیر، نظرات خود را ارائه بدهند.

کرمی افزود: ما معتقدیم اجرای این طرح در کشور، برای عده ای رانت ایجاد خواهد کرد و پرسنل آزمایشگاه های پزشکی کوچک و متوسط، بیکار خواهند شد.

منبع: سلامت نیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *