سازمان غذا و دارو به مناسبت هفته دولت اهم اقدامات و دستاورد های خود را در دولت دوازدهم اعلام کرد.

سازمان غذا و دارو در حوزه غذا موفق به اجرای 100 درصدی طرح برچسب‌گذاری چراغ راهنمای تغذیه ای روی بسته بندی فرآورده های خوراکی و آشامیدنی و تداوم اجرای برنامه‌های سلامت‌محور در حوزه نظارت بر غذا شامل کاهش اسیدهای چرب ترانس و اشباع، کاهش میزان قند و نمک در فرآورده‌های غذایی به‌منظور دستیابی به اهداف سند کنترل بیماری های غیر واگیردار در کشور شده است.

پایش رژیم غذایی و فرآورده های منتخب از نظر آلاینده ها و مواد غذایی تعیین شده و ارتقاء ایمنی و سلامت برنج  و  ارتقاء ایمنی و سلامت روغن های خوراکی از دیگر اقدامات این سازمان در حوزه غذا است.

همچنین هدایت بازار دارویی کشور به سمت افزایش سهم داروهای تولید داخل، تقویت نظارت بر مصرف منطقی دارو، استقرار سیستم فارماکوویژیلانس در کشور ایران در جهت شناسایی به موقع عوارض و تداخلات دارویی و اشتباهات دارو پزشکی و راه اندازی 43 مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم دانشگاهی و 7 مرکز اطلاع رسانی دارویی در بیمارستان های کل کشور به منظور دسترسی سریع و گسترده مردم و گروه پزشکی به اطلاعات دارویی و دریافت مشاوره تخصصی در خصوص مسمومیت ها و از طریق تلفن 190 از اهم اقدامات سازمان غذا و دارو در حوزه دارو بوده است.

این سازمان در حوزه تجهیزات پزشکی نیز نسبت به ساماندهی و تهیه فهرست ملزومات پزشکی مورد نیاز برای مراکز درمانی دولتی، ارتقاء سطح نگهداشت و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی مراکز درمانی دانشگاه های علوم پزشکی، تهیه و استقرار استانداردهای GSP و  GDP دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در بیمارستانها اقدام کرده است.

تدوین ضوابط و مقررات نظارت بر تولید، توزیع و عرضه فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل، افزایش خوداتکایی، اشتغال‌زایی و استفاده حداکثری از توان داخلی در حوزه فرآورده های طبیعی و داروهای طب سنتی ایران و کنترل واردات غیر لازم و بی رویه، نیز از جمله اقدامات سازمان غذا و دار در حوزه مکمل و فرآورده های طبیعی این سازمان بوده است.

همچنین می توان به راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی- تحقیقاتی محصول محور در آزمایشگاه های منتخب کنترل غذا و داروی کشور و راه اندازی سیستم تست های سریع و غربالگری در آزمایشگاه مرجع غذا و دارو به عنوان فعالیت های سازمان غذا و دارو در حوزه آزمایشگاه ها اشاره کرد.

بر اساس این گزارش اهم اقدامات و دستاوردهای سازمان غذا و دارو  در دولت دوازدهم به شرح زیر است:

حوزه غذا:
– تداوم اجرای برچسب‌گذاری چراغ راهنمای تغذیه ای روی بسته بندی 100 درصد فرآورده خوراکی و آشامیدنی
– تداوم اجرای برنامه‌های سلامت‌محور در حوزه نظارت بر غذا شامل کاهش اسیدهای چرب ترانس و اشباع، کاهش میزان قند و نمک در فرآورده‌های غذایی به‌منظور دستیابی به اهداف سند کنترل بیماری های غیر واگیردار در کشور
– تقویت رصد کیفیت مواد غذایی
– اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مفاهیم نشانگرهای رنگی برای مردم
– پایش رژیم غذایی و فرآورده های منتخب از نظر آلاینده ها و مواد غذایی تعیین شده
– اجرای عملیات پایش عوامل خطر تغذیه ای در مواد غذایی پرمصرف
– اجرای برنامه کنترل در سطح عرضه PMS فرآورده های غذایی و آشامیدنی(با اولویت فرآورده های با ارزیابی خطر بالا)
– تدوام اجرای برنامه رتبه بندی واحدهای تولیدی (PRPs) فرآورده های غذایی و آشامیدنی
– تفویض اختیارامور اجرایی به معاونت های غذا و دارو و مناطق آزاد و تفویض امور غیر حاکمیتی به مراکز و موسسات تائید صلاحیت شده
– بازرسی کارخانه های تولید کننده محصولات غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی خارج از کشور توسط شرکت های تایید صلاحیت شده
– صدور و تمدید گواهی نشان ایمنی و سلامت، HACCP ، اجازه استفاده از لوگوی ISO222000 بر روی برچسب گواهی تائید صلاحیت برای موسسات بازرسی کننده و مراکز آموزشی
– اطلاع رسانی عمومی جهت جمع آوری محصولات فاقد مجوز از سطح عرضه
– تدوام اجرای طرح پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر NCD
– ارتقاء ایمنی و سلامت برنج و ارتقاء ایمنی و سلامت روغن های خوراکی
– برنامه ارتقاء سلامت و کاهش مصرف نمک(سدیم) در فرآورده های غذایی
– کاهش شیوع و کمبود ریز مغذی ها از طریق غنی سازی مواد غذایی
– وضع مقررات و ضوابط در خصوص تراریختگی و رخدادهای تراریختگی  EVENT و الزام به رعایت آنها توسط واحدهای وارد کننده و تولید کننده
– درج نشان تراریختگی بر روی برچسب محصولات توسط کلیه شرکت هایی که در محصولات تولیدی یا وارداتی خود از ترکیبات سویا، کلزا، کانولا، ذرت، پنبه دانه استفاده نموده اند.
-تشویق تولید محصولات سالم از طریق نشان ایمنی و سلامت به محصولات واحدهای تولیدی منتخب
– ارتقاء استقرار نظام مدیریت ایمنی مواد غذایی در واحد های تولیدی
– تفویض امور غیر حاکمیتی به مراکز و موسسات تائید صلاحیت شده

حوزه دارو:
-هدایت بازار دارویی کشور به سمت افزایش سهم داروهای تولید داخل
-بازنگری نظام قیمت‌گذاری دارو در راستای حمایت از تولیدکننده داخلی و مصرف کننده و بروزرسانی تخصیص یارانه متناسب با مدت زمان گذشت سال
-جداسازی اقلام دارویی مشمول تفاهم‌نامه بیمه و داروهای خارج از بیمه با تفکیک تولید داخل و وارداتی
-پیگیری تخصیص یارانه دارو و تجهیزات پزشکی و اجرای تفاهم‌نامه‌های دارویی با سازمان‌های بیمه‌گر
-تقویت رصد و پایش روند تولید و مصرف دارو و بازار دارویی کشور به منظور بررسی روند مصرف دارو در کشور و تهیه نیازهای آتی و تعیین معضلات مربوط به تامین داروهای مورد نیاز و کمبودهای دارویی
– تقویت نظارت بر مصرف منطقی دارو
– اصلاح بسته حمایتی داروهای تحت پوشش بیمه و یارانه دارویی
– ارزیابی کنترل کیفیت 30 فرآورده دارویی در سطح عرضه
– استقرار سیستم گزارش عوارض ناخواسته در زمینه فرآورده های دارویی در مراکز منتخب ارائه خدمات درمانی دولتی کل کشور
– بررسی و پایش روند ارائه خدمات دارویی در کشور
– آموزش مردم در زمینه تجویز و مصرف فرآورده های دارویی و ملزومات پزشکی
– آموزش گروه پزشکی در زمینه تجویز و مصرف فرآورده های دارویی و ملزومات پزشکی
– تهیه و تدوین و پیاده سازی پروتکل های دارویی تدوین شده در بیمارستانها
– آموزش داروسازان شاغل در بیمارستان در زمینه پروتکلهای دارویی
– کنترل تجویز داروهای خارج از فهرست دارویی کشور( تک نسخه ای)
– ارتقاء سیستم مراکز منتخب اطلاع رسانی دارو و سموم در کشور
– تشدید برنامه بازرسی و برخورد با متخلفین عرضه فرآورده های سلامت
– اتصال مراکز عرضه دارو (خصوصی و دولتی) و بیمارستانهای غیر دانشگاهی به سامانه مدیریت داروخانه ها در بستر  HIX
– اولویت بندی  خدمات مشاوره ای مورد نیاز بیماریهای غیر واگیر
– تهیه بسته های آموزشی خدمات مشاوره ای و آموزش برای بیماری های غیرواگیر
– تدوین و بروزرسانی فهرست داروهای ضروری
– افزایش دسترسی به داروهای موجود در فهرست
– برگزاری دوره های آموزشی داروسازی بیمارستانی
– استقرار سیستم فارماکوویژیلانس در کشور ایران در جهت شناسایی به موقع عوارض و تداخلات دارویی و اشتباهات داروپزشکی
– بررسی نسخ دارویی پزشکان و انجام مداخلات لازم در جهت ارتقاء تجویز منطقی دارو و انجام آموزش در این زمینه که منجر به کاهش تعداد اقلام دارویی در نسخ، کاهش میانگین درصد نسخ حاوی آنتی بیوتیک، کورتیکواسترویید و داروهای تزریقی در کل کشور شده است
– تهیه و ابلاغ دستورالعمل تجویز داروهای پرهزینه، تلفیق دارویی، راه اندازی اتاق تمیز و بخش مراقبت های دارویی در مراکز درمانی
– راه اندازی 43 مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم دانشگاهی و 7 مرکز اطلاع رسانی دارویی در بیمارستانهای کل کشور به منظور دسترسی سریع و گسترده مردم و گروه پزشکی به اطلاعات دارویی و دریافت مشاوره تخصصی در خصوص مسمومیت ها و از طریق تلفن 190
– برنامه ریزی و اجرای آموزش های تخصصی به گروه پزشکی و عموم مردم در جهت ارتقای فرهنگ تجویز و مصرف داروها و پیشگیری و درمان مسمومیت ها
– طراحی و بهره برداری از سامانه کمبود دارویی(سامان دارو) جهت اطلاع رسانی داروهای کمیاب از طریق تلفن 190

حوزه تجهیزات پزشکی: 
– ساماندهی و تهیه فهرست ملزومات پزشکی مورد نیاز برای مراکز درمانی دولتی
– بررسی و تعیین تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی دولتی مبتنی بر استانداردهای برنامه ریزی و طراحی بیمارستانهای ایمن
– آموزش کارشناسان تجهیزات پزشکی مراکز درمانی با استانداردهای برنامه ریزی و طراحی بیمارستانهای ایمن
– ارتقاء سطح نگهداشت و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی مراکز درمانی دانشگاههای علوم پزشکی
– آموزش کارشناسان تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو در راستای نگهداشت و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
– تهیه و استقرار استانداردهای GSP و  GDP دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در بیمارستانها
– بررسی و رسیدگی به گزارشات حوادث ناگوار(ناخواسته) در زمینه تجهیزات و ملزومات پزشکی در مراکز درمانی
– انجام مطالعات PMS برای تعداد 50 فرآورده ملزومات مصرفی پزشکی موجود در بازار کشور

حوزه مکمل و فرآورده های طبیعی:     
– ساماندهی ورود و تولید مکمل های دارویی و غذایی به منظور حمایت از تولید داخل این محصولات و کنترل و کاهش واردات این محصولات
– ساماندهی و انجام بازدید از عطاریها و عرضه کنندگان فرآورده های مکمل های تغذیه ای ، ورزشی و رژیمی
– ساماندهی تبلیغات این محصولات و مقابله با مراکز غیر مجاز عرضه این فرآورده ها با همکاری اداره کل نظارت و بازرسی
– افزایش تعداد داروهای طبیعی موجود در فهرست رسمی داروهای کشور
– افزایش تعداد گیاهان بکار رفته در فرآورده های دارویی طبیعی
– تسهیل در دسترسی فرآورده های طبیعی و سنتی
– ارتقا سطح آگاهی تخصصی و عموم مردم در خصوص مصرف فرآورده های دارویی گیاهی و طبیعی
– انجام مطالعات PMQC برای حداقل 10  فرآورده طبیعی، مکمل تغذیه ای ، رژیمی و ورزشی موجود در بازار کشور
– تهیه و تصویب نقشه راه فرآورده های طبیعی و داروهای طب سنتی ایران وزارت بهداشت
– تدوین، بازنگری، اصلاح، ساده‌سازی و روزآمدکردن قوانین، مقررات و آئین نامه و آئین کارهای مربوط در حوزه تولید، واردات، توزیع، عرضه و صادرات فرآورده طبیعی، مکمل تغذیه ای ، رژیمی و ورزشی
– ساماندهی و انجام بازدید از عطاریها و عرضه کنندگان فرآورده های مکمل های تغذیه ای در راستای جلوگیری از فروش فرآورده های غیر مجاز و قاچاق
– ایجاد سامانه حامی برنامه ریزی تامین تا تحویل فرآورده های ویژه متابولیک و شیرخشک های رژیمی
– افزایش تولید داخلی فرآورده های طبیعی و داروهای طب سنتی ایران (با کیفیت مطلوب) و بکارگیری فناوریهای نوین با اولویت دادن تولید فرآورده های وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص به همراه گسترش همکاری های علمی و فناوری در سطح بین المللی.
– افزایش خوداتکایی، اشتغال‌زایی و استفاده حداکثری از توان داخلی در حوزه فرآورده های طبیعی و داروهای طب سنتی ایران و کنترل واردات غیر لازم و بی رویه.
– افزوده شدن فهرست داروهای طبیعی ایران به فرهنگنامه دارویی سازمان جهانی بهداشت (WHO)
– افزایش موارد کنترل کیفی نظارت بر تولید و توزیع فرآورده های طبیعی، مکمل تغذیه ای ، رژیمی و ورزشی
– تدوین ضوابط و مقررات نظارت بر تولید، توزیع و عرضه فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

حوزه آرایشی و بهداشتی:
– ارزیابی کنترل کیفیت 30 فرآورده آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه
– اطلاع رسانی به عموم در خصوص عوارض جانبی محصولات آرایشی و بهداشتی
– اطلاع رسانی عمومی و فرهنگ سازی در خصوص فرآورده های آرایشی و بهداشتی قاچاق
– پیگیری ایجاد مرکز بررسی عوارض جانبی محصولات آرایشی و بهداشتی
– ایجاد محدودیت در واردات محصولات آرایشی و بهداشتی در راستای حمایت از محصولات تولید داخل
– ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز جهت ثبت عوارض جانبی محصولات آرایشی و بهداشتی
– بازنگری ضوابط و مقررات واردات و تولید محصولات آرایشی و بهداشتی با تاکید بر ایمنی محصولات مذکور
– ارزیابی فرآورده های آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه (PMS)
– تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی، سلامت و کیفیت در اداره کل آرایشی و بهداشتی

حوزه آزمایشگاه: 
– راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی- تحقیقاتی محصول محور در آزمایشگاه های منتخب کنترل غذا و داروی کشور
– اعتبار بخشی روش های آزمون فرآورده های سلامت و تضمین کیفیت نتایج آزمون در آزمایشگاههای غذا و داروی کشور
– توانمندسازی بخش غیر دولتی و  واگذاری فعالیتهای آزمون  به آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده
– تمرکز زدایی و تفویض اختیار امور به آزمایشگاههای معاونت های غذا و داروی کشور
– گسترش سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های کنترل غذا و داروی کشور
– توسعه سامانه  یکپارچه مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (LIMS)
– ارتقاء آزمایشگاه های  کنترل کیفیت واحدهای تولیدی (LPRP)
– راه اندازی سیستم تست های سریع و غربالگری در آزمایشگاه مرجع غذا و دارو
– همکاری در اجرای برنامه کاهش سموم و آلاینده ها  و کودهای شیمیایی در مزارع کشاورزی

حوزه معاونت توسعه و پشتیبانی:
– توانمدسازی نیروی انسانی سازمان از طریق استقرار، راه اندازی سیستم آموزش مجازی
– ضابطه مند کردن نظارت مستمر بر عمکرد کارکنان و مدیران
– تهیه سند جامع نیروی انسانی(تدوین ماموریت های سازمان، شناسایی قوانین و اسناد بالادستی، تنظیم وضعیت موجود نیروی انسانی)
– نظام مند نمودن معیارها و شیوه های ارتقاء و عزل و نصب مدیران برپایه شایستگی، تعهد، تخصص، تجربه و توان مدیریتی

منبع: وزارت بهداشت

  • خانم سزیده
  • شهریور 6, 1398

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *