• انجام پژوهش های کاربردی و توسعه ای.
• ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای (خدمات علمی، تحقیقاتی و فنی).
• تولید محصولات با فناوری نوین (توسعه فناوری).
• انجام خدمات نظارتی بر پروژه های پژوهشی، اجرائی و مشاورهای.
• ارائه خدمات توسعه ی کارآفرینی
• ایجاد مراکز رشد و خدمات ایجاد و توسعه ی کسب و کار.
• ارائه خدمات توسعه ی محصول جدید.
• ارائه خدمات ایجاد و توسعه ی خوشه های کسب و کار
• تشخیص فرصت های کارآفرینی
• انجام خدمات توسعه ی فناوری
• انجام خدمات ورود کسب و کارها به بازار بین الملل و جهانی کردن آنها.
• برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه ی کارآفرینی در سطوح ملی، منطقه ای و محلی
با توجه به تعریف و کارکردهای شرکت های دانش بنیان، این شرکت ها، به عنوان بنگاه های اقتصاد دانش بنیان، نقش محوری در ساختار این نوع اقتصاد ایفاد می نماید. شرکت های دانش بنیان، با توجه به ویژگی های خود و پویایی و تطبیق با شرایط محیط پیرامونی و انعطاف پذیری بالا، ظرفیت مناسبی برای روبه رو شدن با شرایط تحریم را دارا هستند همچنین توزیع عادلانه تر ثروت، براساس شایسته سالاری در چنین شرکت هایی، تاثیر زیادی در عدالت اقتصادی دارد و از سوی دیگر، با توجه به توانمند تر بودن این شرکت ها، در مقایسه با شرکت های سنتی، سبب افزایش بهره وری و کارآمدی شرکت دولتی واگذار شده خواهد شد. علاوه بر این، استراتژی عدم تمرکز فعالیت های تولیدی در چند شرکت بزرگ دولتی، مانع از تحریم آسان محصولات با مواد اولیه شرکت ها می گردد. با توجه به این که یکی از عوامل اساسی رشد تولید سرانه ی ملی، اقتصاد دانش بنیان و بنگاه های اقتصادی دانش بنیان است. یکی از راهکاری اساسی خودکفایی پایدار در محصولات استراتژیک، ارتقای فناوری و افزایش بهره وری عوامل تولید از طریق دانش بنیان نمودن اقتصاد و توسعه ی شرکت های دانش بنیان است. یکی از اساسی ترین زیرساخت های اقتصاد دانش بنیان و پیش نیاز تحقق استراتژی شرکت های دانش بنیان، سرمایه ی انسانی خلاق، نوآور و دانشی است که با توجه به ترکیب جمعیتی کشور ایران و جمعیت بالای جوانان تحصیل کرده و نیروی انسانی به عنوان بزرگ ترین و با ارزش ترین سرمایهی کشور باید مورد توجه قرار گیرد و بدین ترتیب، با توانمند نمودن و تشویق و زمینه سازی فعالیت آنان در قالب شرکت های دانش بنیان، کشور توان رویارویی با هر گونه تهدید و تحریم اقتصادی را خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *