دومین همایش ملی پرستاری و مامایی در خدمت سلامت جامعه

دومین همایش ملی پرستاری و مامایی در خدمت سلامت جامعه در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ با هدف پیشبرد مرزهای دانش، ایجاد فضای مناسب جهت گردهمایی محققان، مهندسین، کارشناسان و دانشجویان عزیز به منظور ارایه فعالیت های تحقیقاتی و آخرین دستاوردهای علمی و تبادل نظر توسط دانشگاه شهید بهشتی در شهر تهران با حضور اساتید برجسته دانشگاهی ایران به صورت رسمی  برگزار خواهد شد.

محور های همایش:

·       پرستاری در ارتوپدی

·       پرستاری در ارولوژی

·       پرستاری در اطفال

·       پرستاری در بیهوشی

·       پرستاری در پاتولوژی

·       پرستاری در پوست

·       پرستاری در داخلی

·       پرستاری در جراحی

·       پرستاری در چشم پزشکی

·       پرستاری در رادیولوژی

·       پرستاری در روانپزشکی

·       پرستاری در زنان

·       پرستاری در طب اورژانس

·       پرستاری در طب فیزیکی

·       پرستاری در بیماری های عفونی

·       پرستاری در قلب

·       پرستاری در نورولوژی

·       پرستاری در گوش و حلق و بینی

·       پرستاری در مراقب های ویژه

·       پرستاری در دیالیز

·       پرستاری در سوختگی

·       پرستاری در آموزش

·       پرستاری در بهداشت محیط

·       پرستاری در اسلام

·       پرستاری در ارتقای سلامت جامعه

·       پرستاری در توانبخشی

·       پرستاری در سالمندان

·       پرستاری در معلولین

·       پرستاری در بیمار های احتضار

·       نقش پرستاری در مراقبت از بیمار

·       نقش پرستاری در رهبری گروه

·       نقش پرستار در آموزش

·       نقش پرستار در مدیریت

·       نقش پرستار در سالمندان

·       نقش پرستار در توانبخشی

·       نقش پرستار در ارتقای بهداشت جامعه

·       نقش پرستار در ارتقای سلامت روان

·       نقش پرستار در اسلام

·       نقش پرستار در کاهش درد بیماران

·       پرستاری و آموزش آکادمیک

·       عوامل سیاسی و اجتماعی موثر در حرفه پرستاری

·       توسعه نهادهای حرفه ای پرستاری

·       پرستاری در انقلاب و دفاع مقدس

·       نقش پرستاری ایران در توسعه پرستاری منطقه

·       توسعه پرستاری در گذشته، حال و آینده(آموزش. پژوهش، مدیریت و بالین(

·       نقش پرستاری حرفه ای در ارائه خدمات در سطح جامعه

·       اجتماعی شدن و جهانی شدن حرفه پرستاری

·       چشم انداز توسعه پرستاری و آینده پژوهی

·       چالش های حرفه ای شدن پرستاری

·       هویت و حرفه پرستاری

·       صلاحیت و شایستگی حرفه ای

·       توسعه اخلاقی در حرفه پرستاری

·       کیفیت زندگی حرفه ای در ایران

·       اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی

·       ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماریها (حمایت – کیفیت و امنیت بیمار)

·       توسعه عملکرد مبتنی بر شواهد و ترجمان دانش

·       مراقبت از خود در بیماری های مزمن

·       کیفیت زندگی در بیماری های مزمن

·       پرستاری مراقبت های ویژه

·       سالمندی و پرستاری های مربوطه

·       بررسی آگاهی زنان باردار نسبت به بهداشت فردی در زمان وقوع بحران

·       تعیین میزان عفونتهای بیمارستانی در بخشهای مختلف

·        استفاده از طب مکمل در پرستاری و توانمندسازی پرستاران در زمینه مراقبتهای نوین

·       بررسی تکنیکهای جدید (پانسمان های بیولوژیک , نوردرمانی, لیزر)

·       آموزش به بیمار ( موانع و تسهیلات انجام آن ,راهکارها)

·       موانع و تسهیلات انجام پژوهش های پرستاری در بیمارستانها و مراکز درمانی

·       آموزش مداوم پرستاری (نیازها – طراحی دورههای آموزش)

·       تعیین خطاهای دارویی و بکارگیری روش های تعدیل آن

·        طراحی مدل مراقبتی کودکان مبتلا به بیماریهای حاد – مزمن – مرحله نهایی زندگی

·       پرستاری بهداشت باروری و سلامت زنان

·       بهداشت باروری و سلامت زنان

·       آموزش به بیمار

·       طب مکمل و جایگزین

·       ارتقاء سلامت و سبک و کیفیت زندگی

·       ابزارسازی و سایکومتری

·       ارتقاء کیفیت مراقبت در مکانهای مختلف (بیمارستانها , مراکز بهداشتی , مدارس , محیط کار)

·       روان پرستاری

·       بررسی میزان و شیوع خشونت های خانگی در زنان

·       بررسی میزان و شیوع پرخاشگری بیماران معتاد نسبت به خانواده

·       جامعه و تعیین نوع خشونت های آنها

·       بررسی اثر بخشی آموزش خانواده بیماران مبتلا به هپاتیت و ایدز در اتخاذ رفتارهای پیشگیری و پذیرش بیمار

·       بررسی اثر کلاسهای آموزشی جهت خانواده های بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن و عفونی در زمینه واکنشهای رفتاری نسبت به بیمار

·       بررسی میزان اثر بخشی مشاوره خانواده بر کاهش سوء رفتار نوجوانان

·       بررسی نیازهای آموزشی والدین خانواده در درمان بیماران با تشخیص های روان

·       بررسی مشکلات قانونی برای پرستاران شاغل در بخش روان

·       بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به اختلالات مزمن روانی و نقش پرستار در بهبود آن

·       بررسی میزان آسیب شغلی در پرستاران بخش روان

·       علل خودکشی بیماران در بیمارستانهای روان

·       انگیزه های پرستاران شاغل در بخش روان و راهکار بهبود شرایط شغلی

·       بررسی نیازهای آموزشی پرسنل پرستاری در ارتباط با روش های جدید درمان بیماران روان

·       آموزش روشهای برقراری ارتباط و نقش آن در رضایت مندی شغلی پرستاران

·       مشکلات شایع دوران نوجوانی (اعتیاد-ارتباطات جنسی-خودکشی)

·       مشکلات شایع دوران جوانی (دانشجویی-اشتغال-کارآفرینی)

·       رفتارهای پرخطر در دوره های نوجوانی و جوانی

·       سلامت روان اقشار مختلف دانش آموزان , دانشجویان و …

·       سلامت روان در بیماریهای شایع و مختلف

·       تاثیر اجرای مداخلات مختلف به منظور افزایش سلامت روان

·       بررسی تاثیر میلیوتراپی با محیط درمانی در بخشهای روان پزشکی بر بهبودی بیماران روانی

·       بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به بیماران روانی و تاثیر آموزش بر نگرش دانشجویان

·       بررسی تاثیر مداخلات غیر دارویی روانپرستار در بخشها داخلی – جراحی بعنوان مشاور

·       بررسی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانشجویان , پرستاران و دانش آموزان

·       بررسی رضایت شغلی در روانپرستاران

·       طب مکمل و سنتی

·       مراقبت و ارائه راهکار دوران بارداری ( مادری ایمن , تغذیه , ورزش , واکسیناسیون , ارزیابی سلامت جنین , غربالگری , اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر)

·       راهکارهای کاهش درد زایمان , زایمان فیزیولوژیک

·       حاملگی های پر خطر

·       غربالگری سرطان های زنان , مسائل روحی و روانی ,  بیماریهای عفونی و واگیر و مقاربتی

·       مدیریت و آموزش پرستاری

·       ویژگی های کار پرستاری در بخش های مختلف

·       تطابق استانداردهای مراقبتی با خدمات انجام شده

·       تعیین انگیزه شغلی در بخشهای مختلف ( سرطان , عفونی ,اورژانس)

·       بکارگیری روشهای جدید مدیریتی در خدمات پرستاری و مامایی

·       راه اندازی تیم تجهیزات پزشکی متشکل از پرستاران

·       بررسی ارتباط عملکرد پرستاران با رضایت شغلی آنان در بخش های متفاوت

·       بررسی استاندارد نیروی انسانی پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه و اثر آن بر کیفیت خدمات پرستاری

·       بررسی میزان رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بخشهای مختلف (پوست , روان و …)

·       بررسی میزان رضایت پرستاران  از روشهای مراقبتی متنوع ارائه شده در بیمارستانها

·       بررسی عوامل موثر در ارائه روشهای مختلف مراقبت از بیمار

·       بررسی میزان آگاهی پرستاران و مدیران از شرح وظایف

·       بررسی میزان قدرت عملکرد مدیران و پرسنل پرستاری

·       بررسی رضایتمندی پرستاران از امکانات موجود در محل کار

·       بررسی دیدگاه مدیران بیمارستانها در زمینه ایجاد امکانات رفاهی و افزایش

·       بررسی تعداد پرستار به تخت در بخش های مختلف (کودکان, پوست , روان و ….)

·       بررسی شیوه های مدیریت در پرستاری

·       ارزشیابی مراقبتهای پرستاری

·       ارتقای کیفیت مراقبتهای پرستاری

·       ارزشیابی ساختار بیمارستانهای کشور

·       ارزشیابی رضایت بیماران از مراقبت پرستاری

·       بررسی علل عدم قاطعیت پرستاران در حرفه

·       بررسی امکان اجرای شرح وظایف پرستاری

·       بررسی توانمندی پرسیجرها در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری

·       درک مدیران گروه های آموزشی از مدیریت آموزشی

·       مراقبتهای بالینی به ویژه در بخش های CCU,NICU ,اورژانس

·       جایگاه آموزش به بیمار و بررسی و مقایسه روشهای مختلف آن

·       جایگاه team work در فضای دانشکده و بیمارستان

·       درک پرستاران از Coaching

·       بررسی نیازهای روانی اجتماعی دانشجویان پرستاری (به ویژه دانشجویان شهرستانی ساکن خوابگاه)

·       بررسی کیفیت زندگی کاری پرستاران و دانشجویان پرستاری

·       بررسی هویت حرفه ای در پرستاران و دانشجویان پرستاری

·       بررسی موضوعات اخلاقی در فعالیت های آموزشی,  پژوهشی و بالینی پرستاری

·       اولویتهای سایر نهادها و سازمانها

·       آموزش در زنان و مامایی

·       اخلاق مامایی

·       روش های درمان سرطان های زنان

·       غربالگری در زنان و مامایی

·       مراقبتهای مبتنی بر شواهد در مامایی

·       اختلالات جنسی

·       تفکر انتقادی

·       مراقبتهای بارداری

·       بهداشت مادر و نوزاد

·       مراقبتهای زایمان و بعد از زایمان

·       تنظیم خانواده

·       نازایی

·       مشاوره و مدیریت در زنان و مامایی

·       کاربرد IT در مدیریت بهداشتی , بیمارستانی , اطلاعات جامعه

·       حوزه های مرتبط با آموزش و پرورش , مهد های کودک , سرای سالمندان , کارخانجات , مراکز ترک اعتیاد , بهزیستی

·       مدیریت بیمارستانی

·       مدیریت دانشگاهی

تاریخ

مرداد 24 1398 - مرداد 25 1398

اطلاعات بیشتر

ادامه مطلب

لیبل ‌ها

عادی

موقعیت

تهران
دسته بندی
ثبت نام
بارکد QR
دسته های محصولات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *