دومین همایش ملی پرستاری و مامایی در خدمت سلامت جامعه

دومین همایش ملی پرستاری و مامایی در خدمت سلامت جامعه در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ با هدف پیشبرد مرزهای دانش، ایجاد فضای مناسب جهت گردهمایی محققان، مهندسین، کارشناسان و دانشجویان عزیز به منظور ارایه فعالیت های تحقیقاتی و آخرین دستاوردهای علمی و تبادل نظر توسط دانشگاه شهید بهشتی در شهر تهران با حضور اساتید برجسته دانشگاهی ایران به صورت رسمی  برگزار خواهد شد.

محور های همایش:

·       پرستاری در ارتوپدی

·       پرستاری در ارولوژی

·       پرستاری در اطفال

·       پرستاری در بیهوشی

·       پرستاری در پاتولوژی

·       پرستاری در پوست

·       پرستاری در داخلی

·       پرستاری در جراحی

·       پرستاری در چشم پزشکی

·       پرستاری در رادیولوژی

·       پرستاری در روانپزشکی

·       پرستاری در زنان

·       پرستاری در طب اورژانس

·       پرستاری در طب فیزیکی

·       پرستاری در بیماری های عفونی

·       پرستاری در قلب

·       پرستاری در نورولوژی

·       پرستاری در گوش و حلق و بینی

·       پرستاری در مراقب های ویژه

·       پرستاری در دیالیز

·       پرستاری در سوختگی

·       پرستاری در آموزش

·       پرستاری در بهداشت محیط

·       پرستاری در اسلام

·       پرستاری در ارتقای سلامت جامعه

·       پرستاری در توانبخشی

·       پرستاری در سالمندان

·       پرستاری در معلولین

·       پرستاری در بیمار های احتضار

·       نقش پرستاری در مراقبت از بیمار

·       نقش پرستاری در رهبری گروه

·       نقش پرستار در آموزش

·       نقش پرستار در مدیریت

·       نقش پرستار در سالمندان

·       نقش پرستار در توانبخشی

·       نقش پرستار در ارتقای بهداشت جامعه

·       نقش پرستار در ارتقای سلامت روان

·       نقش پرستار در اسلام

·       نقش پرستار در کاهش درد بیماران

·       پرستاری و آموزش آکادمیک

·       عوامل سیاسی و اجتماعی موثر در حرفه پرستاری

·       توسعه نهادهای حرفه ای پرستاری

·       پرستاری در انقلاب و دفاع مقدس

·       نقش پرستاری ایران در توسعه پرستاری منطقه

·       توسعه پرستاری در گذشته، حال و آینده(آموزش. پژوهش، مدیریت و بالین(

·       نقش پرستاری حرفه ای در ارائه خدمات در سطح جامعه

·       اجتماعی شدن و جهانی شدن حرفه پرستاری

·       چشم انداز توسعه پرستاری و آینده پژوهی

·       چالش های حرفه ای شدن پرستاری

·       هویت و حرفه پرستاری

·       صلاحیت و شایستگی حرفه ای

·       توسعه اخلاقی در حرفه پرستاری

·       کیفیت زندگی حرفه ای در ایران

·       اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی

·       ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماریها (حمایت – کیفیت و امنیت بیمار)

·       توسعه عملکرد مبتنی بر شواهد و ترجمان دانش

·       مراقبت از خود در بیماری های مزمن

·       کیفیت زندگی در بیماری های مزمن

·       پرستاری مراقبت های ویژه

·       سالمندی و پرستاری های مربوطه

·       بررسی آگاهی زنان باردار نسبت به بهداشت فردی در زمان وقوع بحران

·       تعیین میزان عفونتهای بیمارستانی در بخشهای مختلف

·        استفاده از طب مکمل در پرستاری و توانمندسازی پرستاران در زمینه مراقبتهای نوین

·       بررسی تکنیکهای جدید (پانسمان های بیولوژیک , نوردرمانی, لیزر)

·       آموزش به بیمار ( موانع و تسهیلات انجام آن ,راهکارها)

·       موانع و تسهیلات انجام پژوهش های پرستاری در بیمارستانها و مراکز درمانی

·       آموزش مداوم پرستاری (نیازها – طراحی دورههای آموزش)

·       تعیین خطاهای دارویی و بکارگیری روش های تعدیل آن

·        طراحی مدل مراقبتی کودکان مبتلا به بیماریهای حاد – مزمن – مرحله نهایی زندگی

·       پرستاری بهداشت باروری و سلامت زنان

·       بهداشت باروری و سلامت زنان

·       آموزش به بیمار

·       طب مکمل و جایگزین

·       ارتقاء سلامت و سبک و کیفیت زندگی

·       ابزارسازی و سایکومتری

·       ارتقاء کیفیت مراقبت در مکانهای مختلف (بیمارستانها , مراکز بهداشتی , مدارس , محیط کار)

·       روان پرستاری

·       بررسی میزان و شیوع خشونت های خانگی در زنان

·       بررسی میزان و شیوع پرخاشگری بیماران معتاد نسبت به خانواده

·       جامعه و تعیین نوع خشونت های آنها

·       بررسی اثر بخشی آموزش خانواده بیماران مبتلا به هپاتیت و ایدز در اتخاذ رفتارهای پیشگیری و پذیرش بیمار

·       بررسی اثر کلاسهای آموزشی جهت خانواده های بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن و عفونی در زمینه واکنشهای رفتاری نسبت به بیمار

·       بررسی میزان اثر بخشی مشاوره خانواده بر کاهش سوء رفتار نوجوانان

·       بررسی نیازهای آموزشی والدین خانواده در درمان بیماران با تشخیص های روان

·       بررسی مشکلات قانونی برای پرستاران شاغل در بخش روان

·       بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به اختلالات مزمن روانی و نقش پرستار در بهبود آن

·       بررسی میزان آسیب شغلی در پرستاران بخش روان

·       علل خودکشی بیماران در بیمارستانهای روان

·       انگیزه های پرستاران شاغل در بخش روان و راهکار بهبود شرایط شغلی

·       بررسی نیازهای آموزشی پرسنل پرستاری در ارتباط با روش های جدید درمان بیماران روان

·       آموزش روشهای برقراری ارتباط و نقش آن در رضایت مندی شغلی پرستاران

·       مشکلات شایع دوران نوجوانی (اعتیاد-ارتباطات جنسی-خودکشی)

·       مشکلات شایع دوران جوانی (دانشجویی-اشتغال-کارآفرینی)

·       رفتارهای پرخطر در دوره های نوجوانی و جوانی

·       سلامت روان اقشار مختلف دانش آموزان , دانشجویان و …

·       سلامت روان در بیماریهای شایع و مختلف

·       تاثیر اجرای مداخلات مختلف به منظور افزایش سلامت روان

·       بررسی تاثیر میلیوتراپی با محیط درمانی در بخشهای روان پزشکی بر بهبودی بیماران روانی

·       بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به بیماران روانی و تاثیر آموزش بر نگرش دانشجویان

·       بررسی تاثیر مداخلات غیر دارویی روانپرستار در بخشها داخلی – جراحی بعنوان مشاور

·       بررسی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانشجویان , پرستاران و دانش آموزان

·       بررسی رضایت شغلی در روانپرستاران

·       طب مکمل و سنتی

·       مراقبت و ارائه راهکار دوران بارداری ( مادری ایمن , تغذیه , ورزش , واکسیناسیون , ارزیابی سلامت جنین , غربالگری , اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر)

·       راهکارهای کاهش درد زایمان , زایمان فیزیولوژیک

·       حاملگی های پر خطر

·       غربالگری سرطان های زنان , مسائل روحی و روانی ,  بیماریهای عفونی و واگیر و مقاربتی

·       مدیریت و آموزش پرستاری

·       ویژگی های کار پرستاری در بخش های مختلف

·       تطابق استانداردهای مراقبتی با خدمات انجام شده

·       تعیین انگیزه شغلی در بخشهای مختلف ( سرطان , عفونی ,اورژانس)

·       بکارگیری روشهای جدید مدیریتی در خدمات پرستاری و مامایی

·       راه اندازی تیم تجهیزات پزشکی متشکل از پرستاران

·       بررسی ارتباط عملکرد پرستاران با رضایت شغلی آنان در بخش های متفاوت

·       بررسی استاندارد نیروی انسانی پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه و اثر آن بر کیفیت خدمات پرستاری

·       بررسی میزان رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بخشهای مختلف (پوست , روان و …)

·       بررسی میزان رضایت پرستاران  از روشهای مراقبتی متنوع ارائه شده در بیمارستانها

·       بررسی عوامل موثر در ارائه روشهای مختلف مراقبت از بیمار

·       بررسی میزان آگاهی پرستاران و مدیران از شرح وظایف

·       بررسی میزان قدرت عملکرد مدیران و پرسنل پرستاری

·       بررسی رضایتمندی پرستاران از امکانات موجود در محل کار

·       بررسی دیدگاه مدیران بیمارستانها در زمینه ایجاد امکانات رفاهی و افزایش

·       بررسی تعداد پرستار به تخت در بخش های مختلف (کودکان, پوست , روان و ….)

·       بررسی شیوه های مدیریت در پرستاری

·       ارزشیابی مراقبتهای پرستاری

·       ارتقای کیفیت مراقبتهای پرستاری

·       ارزشیابی ساختار بیمارستانهای کشور

·       ارزشیابی رضایت بیماران از مراقبت پرستاری

·       بررسی علل عدم قاطعیت پرستاران در حرفه

·       بررسی امکان اجرای شرح وظایف پرستاری

·       بررسی توانمندی پرسیجرها در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری

·       درک مدیران گروه های آموزشی از مدیریت آموزشی

·       مراقبتهای بالینی به ویژه در بخش های CCU,NICU ,اورژانس

·       جایگاه آموزش به بیمار و بررسی و مقایسه روشهای مختلف آن

·       جایگاه team work در فضای دانشکده و بیمارستان

·       درک پرستاران از Coaching

·       بررسی نیازهای روانی اجتماعی دانشجویان پرستاری (به ویژه دانشجویان شهرستانی ساکن خوابگاه)

·       بررسی کیفیت زندگی کاری پرستاران و دانشجویان پرستاری

·       بررسی هویت حرفه ای در پرستاران و دانشجویان پرستاری

·       بررسی موضوعات اخلاقی در فعالیت های آموزشی,  پژوهشی و بالینی پرستاری

·       اولویتهای سایر نهادها و سازمانها

·       آموزش در زنان و مامایی

·       اخلاق مامایی

·       روش های درمان سرطان های زنان

·       غربالگری در زنان و مامایی

·       مراقبتهای مبتنی بر شواهد در مامایی

·       اختلالات جنسی

·       تفکر انتقادی

·       مراقبتهای بارداری

·       بهداشت مادر و نوزاد

·       مراقبتهای زایمان و بعد از زایمان

·       تنظیم خانواده

·       نازایی

·       مشاوره و مدیریت در زنان و مامایی

·       کاربرد IT در مدیریت بهداشتی , بیمارستانی , اطلاعات جامعه

·       حوزه های مرتبط با آموزش و پرورش , مهد های کودک , سرای سالمندان , کارخانجات , مراکز ترک اعتیاد , بهزیستی

·       مدیریت بیمارستانی

·       مدیریت دانشگاهی

تاریخ

مرداد 24 1398 - مرداد 25 1398

اطلاعات بیشتر

ادامه مطلب

لیبل ‌ها

عادی

موقعیت

تهران
دسته بندی
ثبت نام
بارکد QR
دسته های محصولات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.