ایران جزو کشورهای انتخاب شده برای اجرای پایلوت نسخه یازدهم طبقه بندی بین المللی بیماری ها بوده و جهت مشارکت موفقیت های خویش در زمینه پایلوت در کنار کشورهای منطقه مدیترانه شرقی از جمله افغانستان، پاکستان، عمان و عراق در آموزش ICD11 شرکت کرده است. از ایران نمایندگانی از ستاد وزارتی و دانشگاه های علوم پزشکی در این کارگاه شرکت داشتند.

این کارگاه 5 روزه بوده و تسهیلگران آن از سازمان جهانی بهداشت و دفتر مدیترانه شرقی حضور دارند.

گفتنی است که این برنامه با هماهنگی دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان و دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در ایران انجام شده است.

معاونت درمان، این طبقه بندی را طی 5 ماه اخیر در چند بیمارستان آموزشی و غیر آموزشی، پایلوت کرده است که نتایج آن دراین کارگاه ارائه خواهد شد.

منبع: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *