• نام آزمایشگاه :
نام انگلیسی : oven
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آزمون حرارتی در شرایط گردش هوایی درجه سانتیگراد 0.1 °C0
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آزمون حرارتی در شرایط گردش هوایی توسط آزمایشگاه

 

 

نام انگلیسی : Vacuum Oven
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آزمون در دمای بالا درجه سانتیگراد 1 °C
آزمون در شرایط خلاء درجه سانتیگراد 1 °C
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آزمون در شرایط خلاء و دمای بالا توسط آزمایشگاه

 

 

نام انگلیسی : Multimeter
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری میزان جربان، اهم و ولتاژ Amper 0.01 mA
اندازه گیری میزان جربان، اهم و ولتاژ mV 0.1 mV
اندازه گیری میزان جربان، اهم و ولتاژ Ω.cm 0.1 kΩ
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری میزان جربان، اهم و ولتاژ توسط آزمایشگاه

 

 

نام انگلیسی : Polyethylene carbon content measurement
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری میزان دوده در مواد پلی اتیلنی درصد 0.01 %
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری میزان دوده در مواد پلی اتیلنی توسط آزمایشگاه

 

نام انگلیسی : Digital bascule
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری وزنی گرم 50 g
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری وزنی توسط آزمایشگاه

 

 

نام انگلیسی : Sensitive Scale Balance
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آزمون تلفات جرمی عایق mg 0.1 mg
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری وزنی نمونه ها توسط آزمایشگاه

 

نام انگلیسی : Oil bath
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آزمون‌های کهنگی مواد الاستومری در روغن درجه سانتیگراد 1°C
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آزمون‌های کهنگی مواد الاستومری در روغن توسط آزمایشگاه

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *