• نام آزمایشگاه :
نام انگلیسی : Electrostatic Discharge testing
زمینه های کاربردی : مهندسی
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی

محدودیت های دستگاه :+-15Kv

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
انجام آزمون EMC توسط آزمایشگاه
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰

 

نام انگلیسی : Meter Testing
زمینه های کاربردی : مهندسی
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی

محدودیت های دستگاه :فقط تست کنتور

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تست دقت کنتور توسط آزمایشگاه

 

 

نام انگلیسی : Conducted Radio Frequency Immunity Testing
زمینه های کاربردی : مهندسی
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی

محدودیت های دستگاه :ندارد

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
EMC tests توسط آزمایشگاه

 

 

نام انگلیسی : Power Frequency Magnetic Field Testing
زمینه های کاربردی : مهندسی
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
EMC tests توسط آزمایشگاه

 

نام انگلیسی : Gas cooled Chamber
زمینه های کاربردی : مهندسی
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تست شرایط محیطی توسط آزمایشگاه

 

 

نام انگلیسی : ring waves generator
زمینه های کاربردی : مهندسی
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
EMC tests توسط آزمایشگاه

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *