• نام آزمایشگاه :
آزمایشگاه مرجع آب و فاضلاب

 

 • رابط آزمایشگاه : مرضیه حیدری
 • تلفن : ۰۲۱-۷۳۹۳۲۴۸۴
 • نمابر : ۰۲۱-۷۷۰۰۶۶۶۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • دانشگاه شهید بهشتی
   • پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
نشانی آزمایشگاه :تهران، فلکه چهارم تهرانپارس، بلوار وفادار شرقی، بلوار شهید عباسپور، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، ساختمان جابربن حیان ( ساختمان آزمایشگاه ها )، طبقه همکف، اتاق 107
حوزه فناوری مرتبط : 

تجهیزات آزمایشگاه

 • آون

 • آون
 • اندازه گیر پی اچ
 • پلاسمای جفت شده القایی(ICP)
 • ترازوی حساس
 • ترازوی دیجیتال
 • سنجش کل کربن آلی(TOC Analyzer)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج نوری
 • کروماتوگراف گازی(GC)
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • اندازه گیر پی اچ

 • آون
 • اندازه گیر پی اچ
 • پلاسمای جفت شده القایی(ICP)
 • ترازوی حساس
 • ترازوی دیجیتال
 • سنجش کل کربن آلی(TOC Analyzer)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج نوری
 • کروماتوگراف گازی(GC)
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • پلاسمای جفت شده القایی(ICP)

نام انگلیسی : Inductively Coupled Plasma
آخرین وضعیت دستگاه : سرویس دهی ناقص، نیاز به تعمیر

محدودیت های دستگاه :نمونه هضم شده پذیرش می گردد.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فلزات سنگین Zn ،Tl، Sr ،Pb، Ni، Na ،Mn، Mg، Li، K، In ،Ga ، Fe، Cu، Cr ppm ppm,ppb
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
فلزات سنگین توسط آزمایشگاه

 

 

 • ترازوی حساس

نام انگلیسی : Sensitive Scale Balance
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
وزن mg mg
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
وزن در اختیار قرار دادن دستگاه

 

 

 • ترازوی دیجیتال

نام انگلیسی : Sensitive Scale Balance
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
وزن mg mg
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
وزن در اختیار قرار دادن دستگاه

 

 

 • سنجش کل کربن آلی(TOC Analyzer)

نام انگلیسی : Sensitive Scale Balance
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
وزن mg mg
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
وزن در اختیار قرار دادن دستگاه

 

 

 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)

نام انگلیسی : Ultraviolet Visible Spectrometer
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی

محدودیت های دستگاه :دستگاه در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آنیون ها و کاتیون ها ppm ppm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنیون ها و کاتیون ها توسط آزمایشگاه
آنیون ها و کاتیون ها در اختیار قرار دادن دستگاه

 

 • طیف سنج نوری

نام انگلیسی : Spectrophotometer
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی

محدودیت های دستگاه :در خصوص تست آنیون ها و کاتیون ها فقط نمونه های آب پذیرش می گردد.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نیتریت ppm ppm
نیترات ppm ppm
سولفید ppm ppm
سولفات ppm ppm
فسفات ppm ppm
کلراید ppm ppm
COD ppm ppm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنیون ها و کاتیون ها و COD در اختیار قرار دادن دستگاه

 

 

 • کروماتوگراف گازی(GC)

نام انگلیسی : Gas Chromatograph
آخرین وضعیت دستگاه : در حال راه اندازی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مواد آلی ppm ppb
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مواد آلی توسط آزمایشگاه

 

 

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

نام انگلیسی : Magnetic Hot Plate Stirrer
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
—- —— ——–
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
همزن در اختیار قرار دادن دستگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آزمون تعیین میزان PH و تنظیم اسیدیته و قلیائیت آب
 • اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی COD موجود در آب و پساب
 • اندازه گیری میزان کلسیم و منیزیم موجود در آب و پساب به روش تیتراسیون
 • Total Suspended Solid (TSS) آنالیز تعیین ذرات معلق کل در آب و پساب
 • Total Suspended Solid (TSS) آنالیز تعیین ذرات معلق کل در آب و پساب به روش وزن سنجی
 • Total Dissolved Solids (TDS) آنالیز تعیین ذرات معلق کل در آب و پساب
 • اندازه گیری سختی کل بر حسب کلسیم کربنات در آب و پساب
 • آنالیز قلیاییت کل در آب و پساب به روش تیتراسیون Total Alkalinity
 • آنالیز تعیین سختی (کل، موقت و دائم) در آب و پساب
 • آنالیز تعیین میزان کدورت در آب و پساب به روش نفلومتری
 • اندازه گیری میزان بی کربنات موجود در آب و پساب
 • اندازه گیری میزان کربنات موجود در آب و پساب
 • اندازه گیری میزان کلر آزاد موجود در آب و پساب به روش رنگ سنجی و اسپکترومتری
 • آنالیز قلیاییت در آب و پساب Alkalinity to P.P به روش تیتراسیون
 • آزمون اندازه گیری رسانایی الکتریکی آب
 • آزمون اندازه گیری هدایت الکتریکی و کل مواد جامد محلول با هدایت سنج الکتریکی
 • آزمون تعیین کل کربن های آلی موجود در نمونه های آب و پساب
 • آنالیز شناسایی و تعیین میزان آنیون ها و کاتیون ها با روش طیف‌سنجی نوری
 • خدمات تامین آب دیونیزه
 • خدمات سانتریفیوژ
 • خدمات هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • آزمون اندازه گیری اکسیژن محلول در آب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *