• نام آزمایشگاه :
  آزمایشگاه‌‌های جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  سال تاسیس : ۱۳۸۹

  • تهرانتهران,
  • مدیر آزمایشگاه : فرزاد کبارفرد
  • رابط آزمایشگاه : بهارک سلطانی
  • تلفن : ۰۲۱-۸۸۲۰۰۱۰۵-۷
  • نمابر : ۰۲۱-۸۸۲۰۰۱۰۹
  • http://www.sbcrl.sbmu.ac.ir
  • crl@sbmu.ac.ir
 • نشانی آزمایشگاه :تهران- خیابان ولیعصر- نرسیده به تقاطع نیایش- مجتمع آموزشی پژوهشی نیایش-آزمایشگاه جامع تحقیقاتی

 

حوزه فناوری مرتبط :

  

 

تجهیزات آزمایشگاه

نام انگلیسی : Electrospinning
زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی , فیزیکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
برای این دستگاه مورد اندازه گیری تعریف نشده است. شدت (Count/sec)
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تولید نانو الیاف پلیمری ، کامپوزیتی ، هیبریدی و … توسط آزمایشگاه
به صورت دو نازله و هم محور توسط آزمایشگاه ۸۰۰,۰۰۰
به صورت تک نازله توسط آزمایشگاه ۴۵۰,۰۰۰
تولید نانو الیاف پلیمری ، کامپوزیتی ، هیبریدی و … ( بصورت تک نازله و دو نازله ) در اختیار قرار دادن دستگاه ۳,۰۰۰,۰۰۰
نام انگلیسی : Electrophoresis
زمینه های کاربردی : پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی , سایر
خاصیت قابل اندازه گیری : فیزیکی , اندازه , بیولوژیک
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اسیدهای نوکلئیک و پروتئین دالتون ———-
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری اسیدهای نوکلئیک و پروتئین توسط آزمایشگاه
الکتروفورز عمودی توسط آزمایشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
الکتروفورز افقی توسط آزمایشگاه ۵۰۰,۰۰۰
نام انگلیسی : Rotary Evaporator
زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی , سایر
خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی , شیمیایی , بیولوژیک
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری غلظت mg/mL ——-
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
افزایش غلظت نمونه تبخیر حلال توسط آزمایشگاه ۸۰۰,۰۰۰

 

نام انگلیسی : in vivo imaging
زمینه های کاربردی : پزشکی , علوم پایه
خاصیت قابل اندازه گیری : شیمیایی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی

محدودیت های دستگاه :حتما باید دستگاه روشن شود و سپس نرم افزار را فعال کنیم.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مواد فلورسنت —— تصویربرداری‌باحساسیت بالا با داشتن فیلترهای مختلف
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
به ازای هر اسکن توسط آزمایشگاه ۳۵۰,۰۰۰
به ازای هر ساعت توسط آزمایشگاه ۹۰۰,۰۰۰
تصویربرداری از مدلهای حیوانی زنده در سطح مولکولی به ازای هر ساعت کار با دستگاه در اختیار قرار دادن دستگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
نام انگلیسی : Gel Documentation
زمینه های کاربردی : پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه , بیولوژیک
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اسید های نوکلئیک و پروتئین دالتون —-
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
عکسبرداری و مشاهده ژل الکتروفورز توسط آزمایشگاه ۱۵۰,۰۰۰
نام انگلیسی : Nuclear Magnetic Resonance
زمینه های کاربردی : علوم پایه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ندارد —— ——–
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
رزونانس مغناطیس هسته ای توسط آزمایشگاه

 

نام انگلیسی : Hematology Analyzer
زمینه های کاربردی : پزشکی , علوم پایه , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه , بیولوژیک
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
پارامتر های خون درصد —–
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
دستگاه آنالیز خون sysmex مدل XN1000 یکی از پیشرفته ترین دستگاه های آنالیز خون می باشد که قادر است پارامترهای خون را به صورت کمی و تخصصی اندازه گیری نماید. و کاربرد اصلی این دستگاه تهیه گزارش سریع و دقیق از پارامترهای اصلی خون می باشد به نحوی که نمونه های غیر طبیعی از نمونه های طبیعی تفکیک می گردد. این دستگاه توانایی آنالیز 50 نمونه در 30 دقیقه را دارا بوده و نیاز به شمارش دستی جهت تایید آنالیز انجام شده ندارد و همچنین این دستگاه قابلیت آنالیز مقادیر بسیار کم نمونه را دارا می باشد توسط آزمایشگاه ۴۰۰

 

نام انگلیسی : carbon hydrogen nitrogen oxygen sulfur elemental analyzer
زمینه های کاربردی : پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : شیمیایی , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی

محدودیت های دستگاه :حتما باید دستگاه روشن شود؛ سپس نرم افزارر را فعال کنیم.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری کمی میزان عناصر کربن(C)، هیدروژن)H)، نیتروژن( N)، درصد 0/3
اکسیژن (O)، گوگرد (S) درصد 0/3
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین درصد عناصر C,H,N توسط آزمایشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
تعیین درصد عنصر O توسط آزمایشگاه ۸۰۰,۰۰۰
تعیین درصد عناصر C,H,N,S توسط آزمایشگاه ۱,۲۰۰,۰۰۰
تعیین درصد عناصر C,H,N,S,O توسط آزمایشگاه ۱,۸۵۰,۰۰۰
نام انگلیسی : Flow Cytometer
زمینه های کاربردی : پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی , سایر
خاصیت قابل اندازه گیری : فیزیکی , شیمیایی , ساختار , اندازه , بیولوژیک , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سلول درصد درصد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
شمارش و جداسازی سلول ها، ردیابی و سنجش مولکول ها و مارکر های سیستم ایمنی، بررسی چرخه سلولی و اختلالات آن، بررسی عملکرد مواد دارویی سنتز شده به ازای هر ساعت کار بادستگاه 8 توسط آزمایشگاه ۸۰۰,۰۰۰
شمارش و جداسازی سلول ها، ردیابی و سنجش مولکول ها و مارکر های سیستم ایمنی، بررسی چرخه سلولی و اختلالات آن، بررسی عملکرد مواد دارویی سنتز شده به ازای هر نمونه توسط آزمایشگاه ۱۵۰,۰۰۰

 

نام انگلیسی : Shaker
زمینه های کاربردی : پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی , سایر
خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
—— شدت (Count/sec) —–
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
همزدن مواد بیولوژیک توسط آزمایشگاه ۴۰۰,۰۰۰

 

نام انگلیسی : Fourier Transform Infrared Spectrometer
زمینه های کاربردی : علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی , سایر
خاصیت قابل اندازه گیری : شیمیایی , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جذب – عبور مادون قرمز cm^-1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری جذب و یا عبور نمونه های جامد، نمونه های مایع در حلالهای آبی یا آلی، نمونه های پلیمری، ژلاتینی توسط آزمایشگاه ۵۰۰,۰۰۰
اندازه گیری جذب و یا عبور نمونه های جامد، نمونه های مایع در حلالهای آبی یا آلی، نمونه های پلیمری، ژلاتینی توسط آزمایشگاه ۴۵۰,۰۰۰
نام انگلیسی : Ultraviolet Visible Spectrometer
زمینه های کاربردی : پزشکی , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : فیزیکی , شیمیایی , اندازه , بیولوژیک
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری غلظت و خلوص نمونه های بیولوژیک بر اساس میزان جذب نور nm ———-
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری غلظت و خلوص نمونه های بیولوژیک بر اساس میزان جذب نور توسط آزمایشگاه ۲۰۰,۰۰۰
نام انگلیسی : Vacuum filtration
زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی , سایر
خاصیت قابل اندازه گیری : مکانیکی , فیزیکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
—- میکرو گرم —–
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
فیلتراسیون مخلوط عصاره گیری توسط آزمایشگاه ۲۰۰,۰۰۰

 

 

نام انگلیسی : Gas Chromatograph-Mass Spectrometer-Mass Spectrometer
زمینه های کاربردی : پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : فیزیکی , شیمیایی , ساختار , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی

محدودیت های دستگاه :نمونه نباید حاوی آب باشد.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری و تعیین ساختار هیدروکربنها و مواد آلی در جامد ، مایع و گاز ppb 1ppb
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کروماتوگرام گازی- طیف سنجی جرمی هزینه هر نمونه بدون جستجوی کتابخانه ای 1500 توسط آزمایشگاه ۱,۵۰۰,۰۰۰
نمونه DIP (تزریق مستقیم بهMass ) توسط آزمایشگاه ۷۰۰,۰۰۰
کروماتوگرام گازی- طیف سنجی جرمی همراه با جستجوی کتابخانه ای توسط آزمایشگاه ۲,۰۰۰,۰۰۰
آماده سازی نمونه به ازای هر ساعت توسط آزمایشگاه ۷۵۰,۰۰۰

 

 

نام انگلیسی : High Performance Thin Layer Chromatograph
زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
شناسایی و سنجش ترکیبات شاخص در گیاهان توسط آزمایشگاه ۸۵۰,۰۰۰
آزمونهای کنترل کیفی ، پایداری و خلوص داروها توسط آزمایشگاه ۸۵۰,۰۰۰
کنترل کیفی مواد افزودنی و آفت کش ها در مواد غذایی توسط آزمایشگاه ۸۵۰,۰۰۰
کنترل و نظارت بر انجام واکنش و صحت فرآیند تولید توسط آزمایشگاه ۸۵۰,۰۰۰
به ازای هر نمونه توسط آزمایشگاه ۲۵۰,۰۰۰

خدمات آزمایشگاه

 • آزمون تعیین میزان PH و تنظیم اسیدیته و قلیائیت آب
 • آزمون تعیین درصد خلوص ترکیبات آروماتیکی با کروماتوگرافی گازی
 • آزمون تعیین میزان دما آب
 • آزمون تعیین BTEX در آب و پساب
 • آزمون کیفی تعیین سمیت سلولی با روش کشت سلولی
 • آزمون کیفی تعیین سمیت سلولی با روش کشت سلولی برای کلیه مواد پزشکی، دندانپزشکی، بیو مواد و ملزومات آرایشی (لنزهای رنگی) و زیبائی
 • اندازه گیری ترکیبات THM تری هالومتان در آب و پساب و خاک (trihalomethanes)
 • آنالیز تعیین مشخصات اجزای فرار در نمونه های نانو لوله کربنی تک جداره با استفاده از آنالیز گاز خروجی با روش کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی GC-MS
 • آنالیز تعیین کربوهیدرات ها در زیست توده به روش روش کروماتوگرافی گازی GC
 • اندازه گیری ترکیبات هیدروکربن های آروماتیک حلقوی PAHs در آب و خاک (poly aromatic hydrocarbons)
 • اندازه گیری C10-C35 در محلول استخراج شده در نمونه های آب و خاک
 • اندازه گیری TPHs در آب و پساب، خاک و رسوب (total petroleum hydrocarbons)
 • آنالیز شناسایی حلال های آتشگیر توسط کروماتوگرافی گازی (کلیه حلال های آلی و ترکیبات مایع فرار و نیمه فرار)
 • آزمون تعیین چگالی ظاهری (پودرها) با استفاده از استوانه مدرج
 • آزمون تعیین کربن، هیدروژن و نیتروژن در فراورده های نفتی و روان کننده ها
 • اندازه گیری ترکیبات PCBs در آب (Poly Chloro Biphenyl)
 • آزمون تعیین بنزن در حلال های حلقوی با روش کروماتوگرافی گازی
 • اندازه گیری ترکیبات PCBs در روغن (Poly Chloro Biphenyl)
 • آنالیز کیفی (شناسایی) مواد با استفاده از طیف سنجی جرمی کروماتوگرافی گازی
 • اندازه گیری ترکیبات هالواستیک اسید (HAA) در آب و پساب
 • آنالیز شناسایی ترکیبات نفتی آلی شامل هیدروکربن های آروماتیک و حلقوی در آب و پساب، خاک و رسوب TPH-TOG-MTBE-BTEX-PAH-THC
 • استخراج RNA و سنتز cDNA بررسی کیفی و کمی و اندازه گیری مقدار بیان نسبی انواع ژن ها
 • اندازه گیری اسیدهای چرب فرار (VFA) در آب و خاک
 • اندازه گیری رنگ مصنوعی در انواع محصولات خوراکی به روش کروماتوگرافی صفحه نازک TLC
 • اندازه گیری روغن معدنی در انواع روغن به روش کروماتوگرافی لایه نازک TLC
 • اندازه گیری غلظت پروتئین
 • اندازه گیری ترکیبات PCBs در خاک (Poly Chloro Biphenyl)
 • آزمون تعیین نقطه ذوب
 • آزمون تعیین میزان PH و تنظیم اسیدیته و قلیائیت محلول ها
 • آزمونهای کنترل کیفی ، پایداری و خلوص داروها با روش کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا HPTLC
 • آنالیز DNAی میتوکندریائی با روش Real-time PCR
 • آنالیز اگزوتوکسین ها EXotoxin Test
 • آنالیز اندازه گیری مواد به روش کروماتوگرافی لایه نازک TLC
 • آنالیز اندازه گیری و تعیین ساختار هیدروکربن ها و مواد آلی در جامد، مایع و گاز به روش کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی GC-MS-MS
 • آنالیز اندوتوکسین ها Endotoxin Test
 • آنالیز انواع آنتی بادی ها با روش الایزا
 • آنالیز ایمنوفنوتایپی با روش فلوسایتومتری
 • آنالیز باقیمانده های دارویی در فرآورده های دامی
 • آنالیز باقیمانده های دارویی در مایعات بیولوژیکی
 • آنالیز بررسی انواع تریزومی با روش Real-time PCR
 • آنالیز بررسی حساسیت استرپتوکوکوس پنومونیا به پنی سیلین با روش Real-time PCR
 • آنالیز بررسی سمیت سلولی (MTT)
 • آنالیز بررسی سمیت سلولی (XTT)
 • آنالیز بررسی عملکرد مواد دارویی سنتز شده با روش فلوسایتومتری
 • آنالیز بررسی فرآیندهای زیستی در سلولهای زنده با روش Real-time PCR
 • آنالیز بررسی میزان اثر بخشی داروها و مانیتورینگ داروها با روش Real-time PCR
 • آنالیز بررسی هاپلوتایپینگ با روش Real-time PCR
 • آنالیز پیوند سلولهای بنیادی خونساز با روش Real-time PCR
 • آنالیز تراریختگی به روش PCR
 • آنالیز تراریختگی به روش Real-time PCR
 • آنالیز تشخیص انواع جهش های ژنتیکی شامل الحاق، حذف و موتاسیون نقطه ای با روش Real-time PCR
 • آنالیز تشخیص سریع آلودگی به مننگوکوک با روش Real-time PCR
 • آنالیز تشخیص غیرفعال شدن ژن ها در کروموزوم با روش Real-time PCR
 • آنالیز تشخیص گروههای عاملی و عناصر آلی مشخص با روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR
 • آنالیز تعیین تعداد کپی از هر ژن با روش Real-time PCR
 • آنالیز تعیین جرم مولکولی و شکستهای حاصل به روش کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی GC-MS-MS
 • آنالیز تعیین مقدار ژن و زیگوسیتی با روش Real-time PCR
 • آنالیز تعیین میزان آسیب به DNA با روش Real-time PCR
 • آنالیز تعیین میزان تماس با اشعه رادیواکتیو با روش Real-time PCR
 • آنالیز تعیین میزان نمونه های فرار به روش کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی GC-MS-MS
 • آنالیز تعیین همسانی در لوکوس های HLA با روش Real-time PCR
 • آنالیز توپوگرافی و مورفولوژی سطح مواد، بررسی ریزساخت سطحی و تعیین اندازه اجزاء با میکروسکوپ نیروی اتمی
 • آنالیز توپوگرافی و مورفولوژی، تصویر سه بعدی از سطح نمونه ها و بررسی ریزساخت سطحی با میکروسکوپ تونل زنی روبشی
 • آنالیز چرخه سلولی و اختلالات آن با روش فلوسایتومتری
 • آنالیز خوانش، ردیابی و سنجش مولکول ها با روش فلوسایتومتری
 • آنالیز خوانشگر الایزا
 • آنالیز رسوب کروماتین با استفاده از اتصال آنتی ژن- آنتی بادی با روش Real-time PCR
 • آنالیز ژنوتایپینگ با روش Real-time PCR
 • آنالیز سنجش ایمنی زیستی و پایداری ژن با روش Real-time PCR
 • آنالیز سنجش درصد و سطح پلوئیدی سلول‌ها (تعداد کروموزوم ها) با روش فلوسایتومتری
 • آنالیز سنجش صحت نتایج در آرایه ها با روش Real-time PCR
 • آنالیز سنجش میزان بیان ژن با روش Real-time PCR
 • آنالیز سنجش ویروس ها با روش Real-time PCR
 • آنالیز شمارش و جداسازی اجزاء سلول با روش فلوسایتومتری
 • آنالیز شناسایی آنتی بادی ها توسط شمارشگر الایزا
 • آنالیز شناسایی آنتی‌ژن ها توسط شمارشگر الایزا
 • آنالیز شناسایی بنزودیازپین به روش کروماتوگرافی مایع – طیف‌سنجی جرمی LC-MS-MS
 • آنالیز شناسایی پاتوژن های میکروبی در آبهای محیطی با روش Real-time PCR
 • آنالیز شناسایی ترکیبات آلی و طبیعی با روش کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا HPTLC
 • آنالیز شناسایی جهش ژنتیکی با روش کروماتوگرافی تجزیه کننده فاز مایع با کارایی بالا DHPLC
 • آنالیز شناسایی مایکوباکتریوم توبرکولوزیس و گونه های مقاوم با روش Real-time PCR
 • آنالیز شناسایی موتاسیون با روش کروماتوگرافی تجزیه کننده فاز مایع با کارایی بالا DHPLC
 • آنالیز شناسایی مولکولی ارگانیسم ها (واکنش PCR و الکتروفورز)
 • آنالیز شناسایی و اندازه گیری باقیمانده سموم کشاورزی و باقیمانده سموم و آفت کش ها (آفلاتوکسین ها، مایکوتوکسین ها، آرسنیک ….) در نمونه های زیستی و بافت جانداران به روش کروماتوگرافی گازی
 • آنالیز شناسایی و تعیین مقدار داروها دارای خاصیت فلورسانس در فراورده های دارویی و مایعات بیولوﮊیک با روش طیف‌سنجی نوری فلورسانس
 • آنالیز شناسایی و تعیین مقدار داروها دارای خاصیت فلورسانس در مایعات بیولوﮊیک با روش طیف‌سنجی نوری فلورسانس
 • آنالیز شناسایی و تعیین مواد افزودنی و سموم یا آفت کش ها در مواد خوراکی با روش کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا HPTLC
 • آنالیز شناسایی و سنجش ترکیبات شاخص در گیاهان با روش کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا HPTLC
 • آنالیز شناسایی مواد موثره در گیاهان دارویی
 • آنالیز شناسائی عوامل پاتوژن با روش Real-time PCR
 • آنالیز شناسائی متیلاسیون با روش Real-time PCR
 • آنالیز کربن و گوگرد با آنالیزور c/s
 • آنالیز کمی میکروساتلیت ها با روش Real-time PCR
 • آنالیز کمی و کیفی اسید های چرب با روش کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی GC-MS
 • آنالیز کمی و کیفی ترکیبات الی و معدنی با روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)
 • آنالیز کمی و کیفی فلورسانس ترکیبات مولکولی
 • آنالیز کمی و کیفی متابولیت ها با روش کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی GC-MS
 • آنالیز کیفی و کمی مواد به روش کروماتوگرافی مایع – طیف‌سنجی جرمی LC-MS-MS
 • آنالیز شناسایی ترکیبات مجهول به روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR
 • آنالیز متابولیت ها با خوانشگر الایزا
 • آنالیز مرگ برنامه ریزی شده سلولی (Programmed cell death) آپاپتوزیس با روش فلوسایتومتری
 • آنالیز مقدار ژنوم با روش فلوسایتومتری
 • آنالیز مواد به روش کروماتوگرافی مایع – طیف‌سنجی جرمی LC-MS
 • آنالیز مواد و ترکیبات به روش کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی GC-MS
 • آنالیز و تعیین خواص آنتی اکسیدانی در محلول ها (نمونه های زیستی، داروها، …)
 • آنالیز و جداسازی نشانگرهای سلولی و سیستم ایمنی و تعیین درصد فعالیت سلول با روش فلوسایتومتری
 • آنالیز و شناسایی ترکیبات نفتی با روش کروماتوگرافی گازی
 • آنالیز هورمون ها با خوانشگر الایزا
 • آنالیز، شناسایی و اندازه‌گیری ترکیبات اسانس ها، اسانس‌های روغنی و عصاره های گیاهی
 • بررسی آسیب DNA اسپرم با استفاده از فلوسایتومتری (TUNEL و SCSA)
 • تصویر برداری از سلول و آنالیز نتایج
 • تصویر برداری از لام با Cell imaging multi-mode reader
 • تصویر برداری از هر well (چاهک) با Cell imaging multi-mode reader
 • تصویر برداری و خوانش انواع میکروپلیتها ( well 5-384) در طول موج های مختلف با Cell imaging multi-mode reader
 • تصویربرداری از حیوانات و موجودات زنده در سطح مولکولی با سیستم تصویربرداری از موجودات
 • تعیین پارامترهای خونی با دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی
 • تعیین میزان دقیق و درصد اکسیژن در نمونه های آلی و معدنی با دستگاه CHNOS
 • تعیین میزان دقیق و درصد کربن در نمونه های آلی و معدنی با دستگاه CHNOS
 • تعیین میزان دقیق و درصد گوگرد در نمونه های آلی و معدنی با دستگاه CHNOS
 • تعیین میزان دقیق و درصد نیتروژن در نمونه های آلی و معدنی با دستگاه CHNOS
 • تعیین میزان دقیق و درصد هیدروژن در نمونه های آلی و معدنی با دستگاه CHNOS
 • خدمات PCR بدون استخراج DNA و مواد
 • خدمات PCR به همراه استخراج DNA و مواد
 • خدمات Q PCR به همراه سنتز cDNA و مواد
 • خدمات اتاق تمیز
 • خدمات اتوکلاو
 • خدمات اسانس گیری نمونه
 • خدمات استخراج توسط استخراج گر سوکسوله
 • خدمات التراسونیک حمام مافوق صوت
 • خدمات الکترو ریسندگی
 • خدمات انکوباتور
 • خدمات انکوباتور CO2 دار
 • خدمات انکوباتور شیکردار
 • خدمات آب مقطرگیری
 • خدمات آون معمولی
 • خدمات بنبوری آزمایشگاهی
 • خدمات تصویر برداری فا
 • خدمات تصویر برداری با میکروسکوپ معکوس یا اینورت
 • خدمات تصویر برداری و مطالعه بیماری ها در مدل های حیوانی و دارو رسانی هدفمند
 • خدمات تعیین فرمول تجربی ترکیب
 • خدمات تغلیظ عصاره های آبی و الکلی
 • خدمات تغلیظ عصاره های آبی و الکلی با تبخیر کننده چرخان
 • خدمات تغلیظ عصاره های گیاهی با تبخیر کننده چرخان
 • خدمات تقطیر چرخان (روتاری)
 • خدمات تکثیر واکنش های زنجیره ای پلیمراز ژن و DNA با ترموسایکر
 • خدمات تولید نانو الیاف پلیمری ، کامپوزیتی ، هیبریدی و … با الکتروریسی
 • خدمات تولید یخ برای فعالیت های آزمایشگاهی
 • خدمات حمام آب
 • خدمات حمام روغن
 • خدمات خشک کردن
 • خدمات خشک کن سرمایشی
 • خدمات خلاء
 • خدمات سانتریفیوژ
 • خدمات سنتز پپتیدها
 • خدمات ضدعفونی کردن وسایل فلزی زیر هود
 • خدمات فریز درایر
 • خدمات فریزر دمای پایین
 • خدمات فیلتراسیون تحت خلاء
 • خدمات مخلوط کن هماتولوژی
 • خدمات میکرو سانتریفیوژ
 • خدمات نگهداری نمونه در یخچال و فریزر
 • خدمات واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
 • خدمات هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • خدمات همزدن نمونه های داخل میکروتیوپ با میکروفیوژ
 • خدمات همزدن و همگن کردن محلول
 • خدمات همزدن و همگن کردن محلول با همزن لرزان
 • خدمات همزدن و همگن کردن محلول با همزن مغناطیسی
 • خدمات همزدن و همگن کردن محلول با همزن مغناطیسی- حرارتی
 • خدمات همزن انکوباتور
 • خدمات هود بیولوژیک
 • خدمات هود شیمیایی
 • خدمات هود کشت بافت
 • خدمات هود لامینار
 • شناسایی هسته های مختلف شامل هیدروژن، کربن، فسفر، سیلیسیم، فلوئور و… با روش رزونانس مغناطیس هسته (NMR)
 • شناسایی هیدروژن با حلال DMSO با روش رزونانس مغناطیس هسته (NMR)
 • شناسایی هیدروژن با حلال کلروفرم با روش رزونانس مغناطیس هسته (NMR)
 • عکسبرداری با نور ماورا بنفش
 • آنالیز شناسایی و اندازه گیری ترکیبات بی فنیل کلره و بی فنیل های چند کلره در موارد خوراکی توسط GC-MS
 • انالیز کیفی روغن و عصاره های گیاهی توسط HPTLC
 • انالیز کیفی استخراج فلاونوئیدها و ترپنوئید ها و آلکالوئیدهای گیاهان توسط HPTLC
 • بررسی کیفی و کمی عصاره های مختلف گیاه استویا توسط HPTLC
 • اندازه گیری کمی و کیفی سموم آلی کلره در مواد خوراکی توسط GC-MS
 • تصویربرداری از بدن حیوانات کوچک توسط GFP
 • تصویربرداری از بدن حیوانات کوچک توسط Nile red
 • تصویربرداری از بدن حیوانات کوچک توسط Ethidium Bromide
 • تصویربرداری از بدن حیوانات کوچک توسط DIR
 • تصویربرداری از بدن حیوانات کوچک توسط Cyanin
 • تصویربرداری از بدن حیوانات کوچک توسط Quantum dot
 • تصویربرداری از بدن حیوانات کوچک توسط Propidium iodide
 • تصویربرداری از بدن حیوانات کوچک جهت بررسی اثر دارو توسط Coumarin
 • تصویربرداری از بدن حیوانات کوچک جهت بررسی اثر دارو توسط Bodipy FL
 • تصویربرداری از بدن حیوانات کوچک توسط Fluorscein Na
 • تصویربرداری از بدن حیوانات کوچک توسطFITC
 • تصویربرداری از بدن حیوانات کوچک جهت بررسی توزیع دارو توسط FITC
 • تصویربرداری و بررسی بدن حیوانات کوچک توسط Quercetin
 • تصویربرداری و بررسی بدن حیوانات کوچک توسط PKH
 • تصویربرداری و بررسی بدن حیوانات کوچک توسط DOX
 • تصویربرداری و بررسی بدن حیوانات کوچک توسط Red Quantum dot
 • تصویربرداری و بررسی بدن حیوانات کوچک توسط داروی گرافن60
 • تصویربرداری و بررسی بدن حیوانات کوچک با توسط Cat B68
 • تصویربرداری و بررسی بدن حیوانات کوچک توسط Rhodamin B
 • تعیین مقدار آمینو اسید های لایزین، متیونین وترئونین در نمونه های مکمل و خوراک دام توسطHPTLC
 • تعیین مقدار همزمان داروی سیپرو فلوکساسین و مترونیدازول توسط HPTLC
 • تعیین مقدار لوتئولین در عصاره گیاهی توسط HPTLC
 • تعیین مقدار و پایش غاظت داروی THERANEKRON توسط HPTLC
 • تعیین مقدار آنتی بیوتیک Kanamycin توسط HPTLC
 • تعیین مقدار آنتی بیوتیک Neomycin توسط HPTLC
 • تعیین مقدار ملاتونین در عصاره گیاهی توسط HPTLC
 • تعیین مقدار روتین در عصاره گیاهی توسط HPTLC
 • تعیین مقدار ارگو استرول در نمونه های بیولوژیک توسط HPTLC
 • تعیین مقدار گالیک اسید در نمونه های گیاهی توسط HPTLC
 • تست Assay رنگدانه Indigo در پوسته کپسول و تعیین مقدار داروی Tamsulosinدر کپسول Tamsulosin توسط HPTLC
 • بررسی کیفی عصاره های چند گونه Allium توسط HPTLC
 • بررسی کیفی والریک اسید در عصاره گیاهی توسط HPTLC
 • بررسی کیفی و کمی اجزاء واکسن HPV توسط HPTLC
 • تعیین مقدار رانیتیدین توسط HPTLC
 • تعیین مقدار همزمان استامینوفن و مانیتول در نمونه دارویی توسط HPTLC
 • بررسی کیفی نمونه های کندر توسط HPTLC
 • تعیین مقدار پروژسترون و ارگواسترون در نمونه های گیاهی توسط HPTLC
 • تعیین مقدار Aucubin در عصاره گیاهی توسط HPTLC
 • بررسی کیفی و کمی داروی ضدسرفه حاصل ازگیاه پیچک توسط HPTLC
 • آنالیز شناسایی و اندازگیری کیفی و کمی دی فنیل های چند برمه در مواد خوراکی توسط GC-MS
 • آنالیز شناسایی و اندازگیری کیفی و کمی هیدرو کربنهای آروماتیک چند حلقه ای در مواد خوراکی توسط GC-MS
 • آنالیز شناسایی و اندازه گیری کیفی و کمی داروی محرک کافئین توسط GC-MS
 • آنالیز شناسایی و اندازه گیری کیفی و کمی داروی ضد افسردگی فلوکستین توسط GC-MS
 • آنالیز شناسایی و اندازه گیری کیفی و کمی داروی سیبوترامین توسط GC-MS
 • آنالیز شناسایی و اندازه گیری کیفی و کمی آمفتامین ها توسط GC-MS
 • آنالیز شناسایی و اندازه گیری کیفی و کمی مشتقات افدرین توسط GC-MS
 • آنالیز شناسایی و اندازه گیری کیفی و کمی اپیوئیدها توسط GC-MS
 • آنالیز شناسایی و اندازه گیری کیفی و کمی بنزودیازپین ها توسط GC-MS
 • آنالیز شناسایی و اندازه گیری کیفی و کمی داروی آنتی هیسامین کلرفنیرامین توسط GC-MS
 • تصویربرداری از دندریمر، دندریمر+آنتی بیوتیک، دندریمر+پپتید، کمپلکس دندریمر+منگنز توسط AFM
 • تصویربرداری از فیلم خوراکی کاپاکاراگینان توسط AFM
 • تصویربرداری از نانوالیاف و نانو لوله های کربنی توسط AFM
 • تصویر برداری از پروتئین مواد خوراکی توسط AFM
 • تصویربرداری از پودر پکتین و آهن توسط AFM
 • تصویربرداری از نانوذره لیپیدی، نانوذره پلیمری، نانوذره مغناطیسی توسط AFM
 • تصویربرداری از سیستم وزیکولی توسط AFM
 • تصویربرداری از سیلیکون با پوشش طلا توسط AFM
 • تصویربرداری از دیسک زیرکونیا توسط AFM
 • تصویربرداری از گرافیت اکساید توسط AFM
 • تصویربرداری از Ns-TiO2 توسط AFM
 • تصویربرداری از کوپلیمر توسط AFM
 • تصویربرداری از ریزجلبک اسپیرولینا توسط AFM
 • تصویربرداری از لیپوزوم توسط AFM
 • تصویربرداری از رشته های پلیمری پلی اتیلن ترفتالات توسط AFM
 • تصویربرداری از کایتوزان-استئاریک اسید توسط AFM
 • تصویربرداری از نیوزوم توسط AFM
 • تصویربرداری از تک لایه ی تیول توسط AFM
 • تصویربرداری از پپتید توسط AFM
 • تصویربرداری از انگل پروماستیگوت توسط AFM
 • تصویربرداری از نانوسلولز و نانو کریستال سلولز و فیلم سلولز توسط AFM
 • تصویربرداری از غشای PES توسط AFM
 • تصویربرداری از فیلم کیتوزان( کایتوزان) پلیمر کایتوزان(کیتوزان) نانومیسل کایتوزان(کیتوزان) توسط AFM
 • تصویربرداری از ژل پکتین توسط AFM
 • تصویر برداری از پلورواتان توسط AFM
 • تصویربرداری از نانو ذرات طلا بر روی سلولز توسط AFM
 • تصویربرداری از اکسیدروی، اکسید مس و اکسید نیکل و Nano-ZnO (نانو اکسید زینک) توسط AFM
 • تصویربرداری از نانوذرات PLGA توسط AFM
 • تصویربرداری از رس خالص توسط AFM
 • تصویربرداری از نانوشیت طلا توسط AFM
 • تصویربرداری از PEIGO توسط AFM
 • تصویربرداری از دندریمر کانژوگه شده با گلوکزآمین توسط AFM
 • تصویربرداری از PLGA والاستیسین توسط AFM
 • تصویربرداری از هیدروژل و کپسول های هیدروژلی توسط AFM
 • اندازه گیری مدول یانگ رگ آئورت توسط AFM
 • اندازه گیری مدول یانگ آیروژل توسط AFM
 • تصویربرداری از استافیلوکوکوس اورئوس توسط AFM
 • تصویربرداری از غشاءPAN + نانوگرافن اکساید اصلاح شده توسط AFM
 • تصویربرداری از باکتری ها و باکتری E.coli توسط AFM
 • تصویربرداری از Ag-Au و Ag-Au-Polymer توسط AFM
 • تصویربرداری از عناصر توسط AFM
 • تصویربرداری از فیلتر PVDF توسط AFM
 • اندازه گیری مدول یانگ سلولMDAMB توسط AFM
 • اندازه گیری نیروی چسبندگی قیر توسط AFM
 • تصویربرداری از PAM توسط AFM
 • تصویربرداری از TBP توسط AFM
 • اندازه گیری مدول یانگ سلول MCF7 توسط AFM
 • اندازه گیری مدول یانگ فیلم PDMS توسط AFM
 • تصویربرداری از کاربید تیتانیوم توسط AFM
 • اندازه گیری نیروی چسبندگی روکش دندان توسط AFM
 • اندازه گیری نیروی چسبندگی الیاف سلولز استات و فیلم استات سلولز توسط AFM
 • تصویربرداری از میکروتوبول توسط AFM
 • اندازه گیری مدول یانگ داربست الکتروریسی شده پلی لاکتیک اسید توسط AFM
 • تصویر برداری از Ti-Ag و Ti-Au توسط AFM
 • تصویربرداری از Ag-Au توسط AFM
 • اندازه گیری نیروی چسبندگی Ti-Ag و Ti-Au توسط AFM
 • اندازه گیری نیروی چسبندگیAg-Au توسط AFM
 • تصویربرداری از نانوالیاف پلی اکریلونیتریل توسط AFM
 • تصویربرداری از گرافن و نانوتیوب های کربنی توسط AFM
 • تصویربرداری از نانوامولوسیون توسط AFM
 • تصویربرداری از نانوالیاف chit/PVA توسط AFM
 • اندازه گیری نیروی چسبندگی نمونه سیروز کبدی توسط AFM
 • تصویربرداری از گرافن کوانتوم دات بارگذاری شده با دارو توسط AFM
 • تصویربرداری از الیاف PVA/PEO/PVP در آب توسط AFM
 • تصویربرداری از نانوذرات آهن و ذرات با روکش پلیمری توسط AFM
 • تصویربرداری از داربست با اساس پلی آکریلونیتریل و حاوی clay توسط AFM
 • تصویربرداری از محلول نانوذره به همراه تست کنترل منفی توسط AFM
 • تصویربرداری از پلی آمید کوپلیمر(نایلون) توسط AFM
 • تصویربرداری از سلول نرمال و سلول سرطانی توسط AFM
 • تصویربرداری از فیلم غشایی توسط AFM
 • آنالیز بررسی کیفی اسید های نوکلوئیک توسط PCR(Thermal cycler)
 • آنالیز بررسی اسید های نوکلئیک و پروتئین ها (الکتروفورز عمودی و افقی) توسط Electrophoresis
 • تصویربرداری وآنالیز ژل های الکتروفورز توسط Gel duct
 • تصویربرداری از نمونه ها رنگ آمیزی شده با رنگ های فلورسنت و بدون رنگ امیزی، به صورت معکوس توسط Cytation 3 Microplate Reader
 • فلوریمتری و لومینومتری انواع نمونه هابه صورت سوسپانسیون در حجم پایین توسط Cytation 3 Microplate Reader
 • خوانش نمونه های مختلف با طول موج مرئی به صورت سوسپانسیون در حجم پایین توسط Cytation 3 Microplate Reader
 • خوانش غلظت نمونه های اسید نوکلوئیک توسط Nanodrop
 • خوانش غلظت نمونه های پروتئینی توسط Nanodrop
 • خوانش نمونه های مختلف با طول موج مرئی به صورت سوسپانسیون در حجم پایین توسط Nanodrop
 • تکثیر DNA در سلولهای پروکاریوت و یوکاریوت توسط RT-PCR
 • محاسبه دلتا-دلتا سی تی RT-PCR
 • حضور یا عدم حضور ژن توسط RT-PCR
 • آموزش اولیه اصول کلی فرایند الکتروریسی به ارباب رجوع (Electrospinning)
 • آموزش روش های مختلف تهیه محلول های پلیمری به ارباب رجوع(Electrospinning)
 • ارایه مشاوره در ساخت محلول های پلیمری به ارباب رجوع (Electrospinning)
 • تهیه سرنگ و سر سرنگ با درجات (Gage) مختلف یکبار مصرف و همچنین سرنگ های شیشه ای برای الکتروریسی انواع مختلف محلول های پلیمری (Electrospinning)
 • الکتروریسی انواع محلول های پلیمری بصورت کامپوزیتی و هیبریدی توسط Electrospinning
 • الکتروریسی انواع محلول های پلیمری جهت عکس برداری میکروسکوپی توسط Electrospinning
 • الکتروریسی انواع محلول های پلیمری حاوی مواد آنتی باکتریال و ارایه مت ضخیم نانوالیاف برای مصارف ضدباکتری توسط Electrospinning
 • الکتروریسی انواع محلول های پلیمری حاوی داروها و ارایه مت ضخیم نانوالیاف برای کاربری دارویی توسط Electrospinning
 • الکتروریسی انواع محلول های پلیمری حاوی نانوذرات و ارایه مت ضخیم نانوالیاف برای کارهای فیلتراسیون توسط Electrospinning
 • الکتروریسی محلول های پلیمری بصورت تک نازله (معمولی) توسط Electrospinning
 • الکتروریسی بصورت هسته – پوسته (Core-Shell) (موازی یا هم محور) توسط Electrospinning
 • تصویربرداری از نانوذرات طلا توسط STM
 • تصویر برداری از باکتری پیچشی پوشش داده شده با طلا توسط STM
 • تعیین میزان دقیق و درصد عناصر در نمونه های آلی و معدنی با دستگاه CHNOS
 • تعیین درصد ROS در جمعیت میتوکندری بعد از تزریق سم در بافت بدن و ارگان انسان با رنگ DFC توسط FLowcytometry
 • تعیین درصد مارکر سطحی CD90 در سلول با رنگ APC توسط FLowcytometry
 • تعیین درصد CD45 در سلول های مزانشیمی انسانی با رنگ FITC توسط FLowcytometry
 • تعیین درصد CD73 در سلول های مزانشیمی انسانی با رنگFITC توسط FLowcytometry
 • تعیین درصد CD44 در سلول های مزانشیمی انسانی با رنگ APC توسط FLowcytometry
 • تعیین درصد CD34 در سلول های مزانشیمی انسانی با رنگ APC توسط FLowcytometry
 • تعیین درصد سلول های بنیادی بند ناف انسانی با رنگ FITC توسط FLowcytometry
 • تعیین درصد CD105 در سلول های مزانشیمی انسانی با رنگ FITC توسط FLowcytometry
 • تعیین پارامترهای سلولی مانند GFAP در سلول مخچه موش با رنگ FITC توسط FLowcytometry
 • تعیین درصد CD25 در سلول های لنفوسیت خون با رنگPE توسط FLowcytometry
 • بررسی آپوپتوز در سلول های لنفوسیت خون با دو رنگ PE وFITC توسط FLowcytometry
 • کشت رده های سلولی L929، HT29، OVCAR3، PC-3، BC-PAP، SW1736(ذوب، کشت و نگهداری و پاساژ، فریز و تهیه بانک سلولیدر تانک) توسط انکوباتور، هود لامینار، سل کانتر
 • تعیین سمیت سلولی (تست MTT) در رده های سلولی L929، HT29، OVCAR3، PC-3 تحت تاثیر مشتقات سنتزی
 • تعیین سمیت سلولی (تست MTT) در رده های سلولی BC-PAP، SW1736 تحت تاثیر دو مهارکننده مختلف به صورت جداگانه و همچنین ترکیب آن دو با هم (combination)
 • تست migration assay برای رده سلولی SW1736 توسط انکوباتور، هود لامینار، سل کانتر
 • تیمار سلولها (Treat) با استفاده از غلظتهای بدست آمده باروش MTT و ذخیره سازی آنها برای استخراج پروتئین توسط RT-PCR
 • اندازگیری میزان درصد جرمی عناصر کربن، هیدروژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن در نمونه های شیمیایی و آلی، زیستی و ترکیبات (داروهای شمیایی، نمونه های سنتزی آلی و…) توسط Elemental analysis
 • شناسایی انواع سنگ های کلیه توسط FT-IR
 • آنالیز بررسی و شناسایی مواد غذایی اصلی از تقلبی با روش طیف سنجی تحرک یونی (IMS)
 • آنالیز بررسی میزان کدِئین موجود در قرص های استامینوفن با روش طیف سنجی تحرک یونی (IMS)
 • آنالیز بررسی و شناسایی ایزمر های آلی با روش طیف سنجی تحرک یونی (IMS)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *