• نام آزمایشگاه :
آزمایشگاه جامع تحقیقات شمال کشور
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

سال تاسیس : ۱۳۹۰

 • مدیر آزمایشگاه : پوریا گیل
 • رابط آزمایشگاه : منا مختارپور
 • تلفن : ۰۱۱-۳۳۲۶۱۲۴۷
 • نمابر : ۰۱۱-۳۳۲۶۱۲۴۷
 • http://www.mazums.ac.ir
 • azmajame@mazums.ac.ir
زمینه های تخصصی :فن آوری های نوین(ارائه خدمات فوق تخصصی دستگاهی)
نشانی آزمایشگاه :مازندران-ساری-میدان معلم- ساختمان معاونت تحقیقات فن آوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران- طبقه اول-آزمایشگاه جامع
حوزه فناوری مرتبط : 

تجهیزات آزمایشگاه

 • آب دیونیزه ساز

 • نام انگلیسی : Deionized Water Maker
  زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی , سایر
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  ——
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  تهیه آب دیونیزه توسط آزمایشگاه
 • سنجشگر حرارتی هم زمان(STA)

 • نام انگلیسی : Simultaneous Thermal Analyzer
  زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه
  خاصیت قابل اندازه گیری : فیزیکی , شیمیایی
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی

  توضیحات :آنالیز حرارتی همزمان STA یک عبارت استاندارد است که کاربرد همزمان انواع

  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  تغییرات وزنی با دما و زمان درصد 0.5mg
  جریان گرمایی با دما یا زمان میکروژول 0.5mg
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  از دمای محیط تا 1500 درجه سانتیگراد توسط آزمایشگاه ۷۱۵,۰۰۰
 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، اکسیژن و گوگرد(CHNOS Elemental anal)

 • نام انگلیسی : carbon hydrogen nitrogen oxygen sulfur elemental analyzer
  زمینه های کاربردی : پزشکی , علوم پایه , بیوتکنولوژی
  خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  درصد عناصرکربن –هیدروژن-نیتروژن-سولفور -اکسیژن درصد 1%
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  اندازه گیری عناصر کربن-نیتروژن- هیدروژن توسط آزمایشگاه ۷۱۵,۰۰۰
  اندازه گیری عناصر کربن-نیتروژن- هیدروژن-سولفور توسط آزمایشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
 • شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • نام انگلیسی : Flow Cytometer
  زمینه های کاربردی : پزشکی , علوم پایه , سایر
  خاصیت قابل اندازه گیری : فیزیکی
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  شناسایی و جداسازی یک نوع سلول خاص درصد بر حسب مارکر بکار گرفته شده
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  شناسایی و جداسازی مارکرهای سلولی ،تعیین درصد فعالیت سلول توسط آزمایشگاه
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )

 • نام انگلیسی : Gas Chromatograph-Mass Spectrometer
  زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی , سایر
  خاصیت قابل اندازه گیری : شیمیایی , ساختار , سایر
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی

  محدودیت های دستگاه :نمونه های حاوی ذره و ناخالص و یا حاوی آب، نمونه های با ویسکوزیته بالا به دستگاه تزریق نمی شوند

  توضیحات :روش GC- MS در دستگاه GC-MS اجزای یک مخلوط به ترتیب توسط یک ستون کروم

  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  ترکیبات آلی،عصاره ها، اسانس ها،ترکیبات دارویی و سموم مختلف ppm-ppb 1amu
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  تهیه کروماتوگرام به ازاء هر نمونه توسط آزمایشگاه ۷۱۵,۰۰۰
  تعیین Mass و آنالیز با بانک داده های دستگاه به ازای هر نمونه توسط آزمایشگاه ۷۱۵,۰۰۰
  آماده سازی به ازای هر نمونه توسط آزمایشگاه ۲۸۵,۰۰۰
 • کروماتوگراف لایه نازک با کارایی بالا (HPTLC )

 • نام انگلیسی : High Performance Thin Layer Chromatograph
  زمینه های کاربردی : پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
  خاصیت قابل اندازه گیری : شیمیایی , سایر
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی

  محدودیت های دستگاه :تحویل استاندارد به همراه نمونه به آزمایشگاه

  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  غلظت ppm 5-10(pg)
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  آنالیز کمی و کیفی ترکیبات و تعیین غلظت اجزاء توسط آزمایشگاه ۳۶۰,۰۰۰
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا و قابلیت دناتوره کردن( زنجیره های اسی(DHPLC)

 • نام انگلیسی : Denaturing High Pressure Liquid Chromatograph
  زمینه های کاربردی : پزشکی , کشاورزی , بیوتکنولوژی
  خاصیت قابل اندازه گیری : شیمیایی
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی

  محدودیت های دستگاه :چنانچه توالی مشخص نباشد نمونه قابل اندازه گیری نیست

  توضیحات :DHPLC(denaturing high performance liquid chromatography ) روش کار به

  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  تعیین جهش ژنتیکی و تغییر در توالی نوکلوتید توسط آزمایشگاه ۳۰۰,۰۰۰
 • میکروسکوپ تونل زنی روبشی(STM )

 • نام انگلیسی : Scanning Tunneling Microscope
  زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی , سایر
  خاصیت قابل اندازه گیری : فیزیکی , ساختار , اندازه
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی

  محدودیت های دستگاه :نمونه های نارسانا قابل اندازه گیری نیستند مگر اینکه با طلا و … کوت شوند.

  توضیحات :میکروسکوپ تونلیروبشیSTM این دستگاه گونه ای میکروسکوپ پروب روبشی می باش

  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  عکسبرداری از سطوح نارسانا یا نیم رسانا جهت مشاهده و اندازه گیری نانو ذ nm نانو
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  عکسبرداری از سطوح جامد هادی و نیمه هادی در اختیار قرار دادن دستگاه ۲,۸۵۰,۰۰۰
  عکسبرداری از نمونه های نانوساختار با قابلیت دیسپرس در حلالی غیر از استون در اختیار قرار دادن دستگاه ۲,۸۵۰,۰۰۰
 • میکروسکوپ فلورسانس

 • نام انگلیسی : Fluorescence Microscope
  زمینه های کاربردی : پزشکی , علوم پایه , بیوتکنولوژی
  خاصیت قابل اندازه گیری : بیولوژیک
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  مشاهده مقاطع میکروسکوپی µm
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  تصویر برداری از سلولهای رنگ آمیزی شده با رنگهای فلورسانس و یا تصویر برداری از سلولهای دارای نشر فلورسانس ذاتی توسط آزمایشگاه
 • میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM )

 • نام انگلیسی : Atomic Force Microscope
  زمینه های کاربردی : مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
  خاصیت قابل اندازه گیری : فیزیکی , شیمیایی , اندازه
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی

  محدودیت های دستگاه :معایب بازهٔ مطالعهٔ عمودی محدود بازهٔ بزرگنمایی محدود وابستگی اطلاعات بدست آمده به نوع نوک میکروسکوپ امکان آسیب دیدن نوک میکروسکوپ یا نمونه

  توضیحات :میکروسکوپ نیروی اتمی میکروسکوپ نیروی اتمی از اجزاء و قطعات مختلفی تشکی

  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  تعیین توپوگرافی سطوح و مطالعه نیروهای سطحی nm 1000μتا 1nm
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  عکسبرداری از سطوح جامد هادی،نیمه هادی یا غیر هادی توسط آزمایشگاه ۲,۸۵۰,۰۰۰
  در صورت تمایل به استفاده از دستگاه بصورت زمانی توسط آزمایشگاه ۲,۸۵۰,۰۰۰

خدمات آزمایشگاه

 • آنالیز توپوگرافی و مورفولوژی سطح مواد، بررسی ریزساخت سطحی و تعیین اندازه اجزاء با میکروسکوپ نیروی اتمی
 • آنالیز توپوگرافی و مورفولوژی، تصویر سه بعدی از سطح نمونه ها و بررسی ریزساخت سطحی با میکروسکوپ تونل زنی روبشی
 • آنالیز خواص گرمایی با روش سنجش حرارتی هم‌زمان STA
 • آنالیز شمارش و جداسازی اجزاء سلول با روش فلوسایتومتری
 • آنالیز شناسایی ترکیبات آلی و طبیعی با روش کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا HPTLC
 • آنالیز شناسایی جهش ژنتیکی با روش کروماتوگرافی تجزیه کننده فاز مایع با کارایی بالا DHPLC
 • آنالیز شناسایی مواد با روش کروماتوگرافی تجزیه کننده فاز مایع با کارایی بالا DHPLC
 • آنالیز مواد و ترکیبات به روش کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی GC-MS
 • خدمات تصویر برداری با میکروسکوپ ایمونوفلورسانس
 • خدمات تهیه و ارائه محیط های کشت سلولی و سرم های فیزیولوژی برای مصرف
 • تعیین میزان دقیق و درصد عناصر در نمونه های آلی و معدنی با دستگاه CHNOS

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *