• نام آزمایشگاه :
   آزمایشگاه‌‌های جامع تحقیقات
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
   • تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۷۷۱۰۱
   • نمابر : ۰۲۱-۸۸۹۹۶۸۲۸
   • http://tcf.tums.ac.ir
   • tcf@tums.ac.ir
   نشانی آزمایشگاه :تهران،خیابان انقلاب ، خیابان قدس،خیابان ایتالیا ، پلاک 41
   حوزه فناوری مرتبط

 

تجهیزات آزمایشگاه

 • استخراج گر سوکسله

 • نام انگلیسی : Soxhlet Extractor
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  چربی مواد غذایی mg 1
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  استخراج و اندازه گیری چربی مواد غذایی توسط آزمایشگاه

   

 • الکتروریسی

 • نام انگلیسی : Electrospinning
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  نانوفیبرهابا ابعاد 50-500 نانومتر nm 10 تا 1 نانومتر
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  قابلیت تهیه نانوفیبرهابا ابعاد 50-500 نانومتر توسط آزمایشگاه
 • الکتروفورز

 • نام انگلیسی : Electrophoresis
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  جداسازی پروتئین و پپتید ng 0.25
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  اندازه گیری آنزیم توسط آزمایشگاه
  تفکیک پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک توسط آزمایشگاه
  بررسی خلوص پروتئین ها توسط آزمایشگاه
  سنجش آنزیم ها توسط آزمایشگاه
  الکتروفورز بر پایه ی ژل آگاروز و پلی آمید توسط آزمایشگاه
  انجام SDS-PAGE و Western Blot توسط آزمایشگاه

 

 • انکوباتور شیکردار

 • نام انگلیسی : Shaker Incubator
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  کشت سوسپانسیون دور بر دقیقه 1
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  تهیه محیط کشت مایع و تنظیم دما و دور همزن توسط آزمایشگاه
  همگن سازی سوسپانسیون ها و آمولاسیون ها توسط آزمایشگاه
 • انکوباتور

 • نام انگلیسی : Incubator
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  کشت سوسپانسیون درصد 1
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  تهیه محیط کشت مایع و تنظیم دما توسط آزمایشگاه
 • پردازشگر فراصوت

 • نام انگلیسی : Ultrasonic Processor
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  پخش نانو ذرات در مایعات —— 1
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  افزایش سرعت انحلال.پخش نانو ذرات در مایعات توسط آزمایشگاه
 • تبخیر کننده چرخان

 • نام انگلیسی : Rotary Evaporator
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  عصاره گیری ppm 1ppm
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  خارج کردن حلال و تغلطیظ نمونه های مایع دارای حلال فرار در اختیار قرار دادن دستگاه
 • ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها

 • نام انگلیسی : Gel Documentation
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  تصویر Pixel (Voxel) 1
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  جهت عکس برداری از ژل های DNA , RNAپروتئین و پلیت های کلنی کار برد دارد توسط آزمایشگاه
  تصویر برداری از ژل توسط آزمایشگاه
 • خوانشگر الایزا

 • نام انگلیسی : Elisa Reader
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  آنتی بادی ها یا آنتی‌ژن های —— 0
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  تعیین حضور آنتی بادی ها یا آنتی‌ژن های اختصاصی توسط آزمایشگاه
 • راکتور زیستی

 • نام انگلیسی : Fermentor
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  فرمانتاسیون و فرآیندهای تخمیری در اختیار قرار دادن دستگاه
 • سانتریفیوژ

 • نام انگلیسی : Centrifuge
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  جدا کردن فاز های محلول ها —— 0
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  جدا کردن فاز های محلول ها توسط آزمایشگاه
 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • نام انگلیسی : Refrigerated Centrifuge
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  جدا کردن فاز های محلول ها —— 0
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  جدا کردن فاز های محلول ها توسط آزمایشگاه
  استخراج DNA و RNA و پروتئین توسط آزمایشگاه
 • سنجشگر حرارتی هم زمان(STA)

 • نام انگلیسی : Simultaneous Thermal Analyzer
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  درصد دوده-درصد فیلر درصد 0.01
  تغییرات وزنی با دما و زمان mg ۰.۵mg
  جریان گرمایی با دما یا زمان میکروژول %5
  نقطه ذوب-گرمای واکنش-تغییرات انتالپی-دمای انتقال شیشه درجه سانتیگراد 0.01
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  آنالیز حرارتی دیفرانسیلی DTA توسط آزمایشگاه
  افت وزن به روش TGA توسط آزمایشگاه
  ظرفیت گرمایی ویژه توسط آزمایشگاه
  ترکیب امکان دمایی با استفاده از حسگر DSC (یا DTA) توسط آزمایشگاه
 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، اکسیژن و گوگرد(CHNOS Elemental anal)

 • نام انگلیسی : carbon hydrogen nitrogen oxygen sulfur elemental analyzer
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  اندازه گیری کمی میزان عناصر کربن(C)، هیدروژن)H)، نیتروژن( N)، درصد 0.3
  اکسیژن (O)، گوگرد (S) درصد 0.3
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  تعیین درصد عناصر C,H,N,S,O توسط آزمایشگاه
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)

 • نام انگلیسی : Ultraviolet Visible Spectrometer
  آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
  موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
  مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
  طول موج (دقت جذب نوری 0.003abs) nm 840-190
  خدمات قابل ارائه با این دستگاه
  شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
  قابلیت اندازه گیری غلظت و کیفیت اسید های نوکلئیک از 2ng/ml تا 3700ng/ml بدون نیاز به رقیق سازی نمونه توسط آزمایشگاه
  اندازه گیری غلظت پروتئین ها – اندازه گیری دانسیته سلول ها توسط آزمایشگاه
  اندازه گیری و تعیین علظت RNA, DNA اولیگونوکلئوتیدها در حجم یک میکرو لیتر بدون احتیاج به رقیق سازی نمونه توسط آزمایشگاه
  اندازه گیری غلظت پروتئین های خالص بصورت مستقیم توسط آزمایشگاه
  اندازه گیری غیر مستقیم غلظت میکس پروتئینی بارسم منحنی استاندارد توسط آزمایشگاه
  تعیین غلظت cy-dye نشاندار شده جهت استفاده در Microarray توسط آزمایشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *