نخستین همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی

نخستین همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی در تاریخ ۱۱ الی ۱۴ آبان ۱۳۹۸ توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و شبکه هوش مصنوعی در تصویر برداری پزشکی در شهر تهران برگزار خواهد شد.

  • دیجی بنیان
  • فروردین 8, 1399