مافیا فقط در دارو و تجهیزات پزشکی نیست/ داروسازان جوان به دام سرمایه گذاران می افتند

محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو در نشست خبری پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما دارو و صنایع وابسته که در سازمان غذا و دارو برگزار شد، اظهار کرد: ما تلاش می کنیم تا قیمت دارو افزایش پیدا نکند، بیمه ها با هزینه کمتر دارو را تامین کنند و قیمت تمام شده برای مردم کمتر شود.