هشتمین دوره جامع مدیریت پروژه

هشتمین دوره جامع مدیریت پروژه  تو.سط دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با همکاری شرکت PMPiran در پاییز 1398 برگزار می گردد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 24, 1398