پنجمین کنگره نقش خدمات حمایتی (زیستی،روانی،اجتماعی و معنوی) در توانمندسازی کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنها

پنجمین کنگره نقش خدمات حمایتی (زیستی،روانی،اجتماعی و معنوی) در توانمندسازی کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنها در تاریخ ۱۴ لغایت ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط مؤسسه خیریه محک در شهر تهران برگزار خواهد شد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 19, 1398