چهارمین همایش ملی علم و ورزش

چهارمین همایش ملی علم و ورزش در تاریخ ۲۷ الی  ۲۸ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر در شهر بوشهر برگزار خواهد شد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 25, 1398