چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی در تاریخ ۲۰ الی ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ توسط گروه ها و مراکز تحقیقات چشم و انجمن چشم پزشکی ایران، دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 14, 1398
برگزاری دوره آموزشی ملی اخلاق و اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی به میزبانی پایگاه و مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران

دوره آموزشی ملی اخلاق و اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی در پایگاه و مرکز تحقیقات بیماریهای نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران برگزار شد. اولین دوره “مدرسه تابستانی اخلاق و اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی” ویژه تربیت مدرسین به صورت تئوری و عملی از 1 الی 7 شهریور ماه توسط کمیته ملی اخلاق در پژوهش […]

  • خانم سزیده
  • شهریور 10, 1398