2 برابر شدن تعداد دانشجویان پزشکی

اصولا بیشتر دانشجویان پزشکی نفرات اول کنکور و باهوش‌ترین و بااستعداد‌ترین جوانان کشورند، دانشجویی که پس از ۷ سال تحصیل، کار مناسب و حقوقی مکفی برای زندگی خود نداشته باشد، یا مهاجرت می‌کند و در کشوری که قدر او را بدانند و حقوق مکفی بدهند؛ کار می‌کند و یا حرفه پزشکی را کنار می‌گذارد و شغل دیگری که زندگی او را تامین کند، برمی‌گزیند.

  • خانم سزیده
  • شهریور 12, 1398