کنفرانس ملی HSE و مدیریت بحران

کنفرانس ملی HSE و مدیریت بحران در تاریخ 15 اسفندماه 1398 توسط انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری در شهر تهران برگزار می گردد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 17, 1398