برگزاری نشست آغاز دوره کارورزی دانشجویان دکترای رشته سیاست‌گذاری سلامت و سیاست‌های غذا و تغذیه

نشست آغاز دوره کارورزی دانشجویان دکترای رشته سیاست‌گذاری سلامت و سیاست‌های غذا و تغذیه در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور با حضور دکتر علی دل‌پیشه، رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، برگزار شد.