دوره چهار روزه مدرسه پوست

دوره چهار روزه مدرسه پوست توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاریخ 23 الی 26 آذزماه 1398 در تهران برگزار می گردد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 24, 1398