بیست و دومین همایش ملی بهداشت محیط

بیست و دومین همایش ملی بهداشت محیط در تاریخ ۶ الی ۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 20, 1398