اداره کل همکاری های بین الملل وزارت بهداشت اعلام کرد: زمینه سازی برای توسعه صادرات دارو به بیش از ۵۰ کشور دنیا

عملکرد اداره کل همکاری های بین الملل وزارت بهداشت در حوزه توسعه بین المللی سازی ظرفیت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور در دولت دوازدهم شامل تدوین ابلاغیه آمایش بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، برگزاری 14 نشست کشوری دانشگاه های علوم پزشکی و کلان مناطق، افتتاح اتاق همکاری با کشورهای مختلف در سطح دانشگاه های علوم پزشکی، برنامه ریزی و اجرای ملاقات و بازدید هیات های کشورهای مختلف از دستاوردها و فعالیت های دانشگاه های علوم پزشکی، عقد تفاهم نامه های متعدد دانشگاه ها، توسعه بین المللی سازی خدمات درمانی و تخت های IPD در گردشگری سلامت، توسعه بین المللی سازی خدمات آموزشی و افزایش جذب دانشجویان خارجی، توسعه بین المللی سازی فعالیت های تحقیقات و فناوری و افزایش پروژه های بین المللی پژوهشی و توسعه همکاری های مشترک دانشگاه های علوم پزشکی مرزی است.

  • خانم سزیده
  • شهریور 6, 1398