تامین انسولین قلمی به اندازه نیاز بیماران

مدیر کل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به تامین انسولین قلمی مورد نیاز بازار دارویی کشور گفت: بیماران هیچ نگرانی بابت تامین انسولین مورد نیاز خود نداشته باشند.

  • دیجی بنیان
  • آبان 22, 1398