دیجی بنیان فضایی برای عرضه محصولات سلامت و اشتغال زایی

هدفمندسازی دانش و پژوهش، حرکت به سمت تولید محصولات جدید و پیوند صنعت و دانشگاه ازجمله اتفاقاتی است که از حمایت‌های خوبی برخوردار است. خوشبختانه امروزه شاهد افزایش حضور و فعالیت شرکتهای دانش بنیانی هستیم که می‌توانند باعث رونق صنعت و بومی سازی برخی صنایع شوند.