تایید سلامت شیرخشک‌های تهیه شده از زنجیره رسمی توزیع

سخنگوی سازمان غذا و دارو در پاسخ به انتشار اخبار مشاهده جسم خارجی از جمله قرص یا کپسول در شیرخشک، بیان کرد: سلامت شیرخشک های توزیع شده از شبکه رسمی تحت نظارت سازمان غذا و دارو بوده و مورد تایید می باشد.