سمینار ملانوم

سمینار ملانوم در تاریخ ۳ الی ۴ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شهر شیراز برگزار خواهد شد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 20, 1398
هفتمین کنگره سالیانه مرکز قلب تهران

هفتمین کنگره سالیانه مرکز قلب تهران در تاریخ ۱۷ لغایت ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ توسط مرکز قلب تهران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در شهر تهران برگزار خواهد شد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 19, 1398