چهارمین کنگره ملی نقش و جایگاه مادر: مادرانگی در ایران

چهارمین کنگره نقش و جایگاه مادر: مادرانگی در ایران توسط دانشگاه شهید بهشتی، بنیاد مادر، قطب آسیب شناسی و سلامت خانواده و انجمن علمی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران در تاریخ ۱۰ الی ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار می گردد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 20, 1398