کنفرانس پزشکی خانواده دبی

کنفرانس پزشکی خانواده دبی از ۰۵ الی ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ در شهر دبی کشور امارات متحده عربی برگزار می گردد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 17, 1398