نوزدهمین کنگره سالیانه و دومین سمپوزیوم دیجیتال انجمن علمی پروستودونتیست های ایران

نوزدهمین کنگره سالیانه و دومین سمپوزیوم دیجیتال انجمن علمی پروستودونتیست های ایران در تاریخ ۱ الی ۴ بهمن ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی پروستودونیست های ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 27, 1398