ایجاد تغییرات شگرف توسط دانش میکروبیوتا در حوزه پزشکی

دکتر لاریجانی با اشاره به تاریخچه دانش میکروبیوتا در جهان اظهار داشت: تحقیقات گسترده ای در پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در این زمینه در دست انجام است و می تواند تاثیر چشمگیری در پیشگیری و درمان بیماری ها داشته باشد.