کارگاه تخصصی از نانو تا میکرو: استفاده از فناوری نانو برای مقابله با باکتری های مقاوم به چند دارو

کارگاه تخصصی از نانو تا میکرو: استفاده از فناوری نانو برای مقابله با باکتری های مقاوم به چند دارو در تاریخ 5 الی 7 اسفندماه 1398 توسط نانو داروی طب نوین لوتوس در شهر تبریز برگزار می گردد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 18, 1398