حمایت مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت از برگزاری (طرح تدبر) در دانشگاه‌های علوم پزشکی

رییس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت با اشاره به برگزاری کارگاه‌های تدبر در قرآن در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از حمایت مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت از این کارگاه‌ها در سال آینده خبر داد.