کارگاه مدولاسیون عصبی (Neuromodulation)

کارگاه مدولاسیون عصبی (Neuromodulation) در تاریخ 28 بهمن ماه 1398 توسط مرکز مدولاسیون عصبی و درد در شهر شیراز برگزار می گردد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 18, 1398