تولید ۹۰۰ دستگاه کمک‌‌تنفسی در کشور

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه بالغ بر ۹۰۰ دستگاه کمک تنفسی تولید داخل بین دانشگاه‌‌ها توزیع کردیم، گفت: تمام استان‌‌های کشور در مرحله خودکفایی اقلام حفاظتی هستند و توانایی صادرات آن نیز وجود دارد

  • دیجی بنیان
  • اردیبهشت 17, 1399