سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در تاریخ ۲۷ الی ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ توسط انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 14, 1398