جدیدترین رویدادهای حوزه سلامت ایران

سالانه ماهانه هفتگی روزانه لیست
اسفند 1398
فروردين 1399

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی در تاریخ ۲۰ الی ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ توسط گروه ها و مراکز تحقیقات چشم و انجمن چشم پزشکی ایران، دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد. ...
20 فروردين - 22 فروردين
تهران

سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در تاریخ ۲۵ الی ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پژوهشگاه رویان، دانشگاه فردوسی، جهاد دانشگاه یخراسان رضوی در شهر مشهد برگزار خواهد شد. ...
25 فروردين - 26 فروردين
مشهد

سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در تاریخ ۲۷ الی ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ توسط انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد. ...
27 فروردين - 30 فروردين
تهران

همایش ملی پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر رویکردهای درمانی موج سوم

همایش ملی پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر رویکردهای درمانی موج سوم توسط موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان در تاریخ ۲۷ الی ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۹ در شهر بابل برگزار می گردد. ...
27 فروردين - 28 فروردين
بابل
رویدادی یافت نشد
بارگذاری بیشتر