جدیدترین رویدادهای حوزه سلامت ایران

سالانه ماهانه هفتگی روزانه لیست
مرداد 1399
شهريور 1399

همایش تجارب عملی و یافته های تخصصی در حوزه تشخیص، درمان و کنترل کرونا ویروس در ایران

همایش تجارب عملی و یافته های تخصصی در حوزه تشخیص، درمان و کنترل کرونا ویروس در ایران در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۹ توسط گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در شهر تهران برگزار خواهد شد. ...
06 شهريور
تهران

شانزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی و هفتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ایران

شانزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی و هفتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ایران در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ تا ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ توسط انجمن بیوشیمی ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد. ...
16 شهريور - 18 شهريور
تهران

نمایشگاه MEDIMA

نمایشگاه MEDIMA از ۱۸ الی ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ در شهر کراسنودار کشور روسیه برگزار می گردد.  ...
18 شهريور - 20 شهريور
کراسنودار - روسیه
رویدادی یافت نشد
بارگذاری بیشتر