جدیدترین رویدادهای حوزه سلامت ایران

سالانه ماهانه هفتگی روزانه لیست
آبان 1399

سومین همایش خاورمیانه و هشتمین همایش سامانه های نوین داروسازی ایران

سومین همایش خاورمیانه و هشتمین همایش سامانه های نوین داروسازی ایران در تاریخ ۷ الی ۹ آبان ۱۳۹۹ توسط انجمن سامانه های نوین دارورسانی ایران و دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شهر شیراز برگزار خواهد شد. ...
07 آبان - 09 آبان
آذر 1399
رویدادی یافت نشد
بارگذاری بیشتر