جدیدترین رویدادهای حوزه سلامت ایران

سالانه ماهانه هفتگی روزانه لیست
ارديبهشت 1399
خرداد 1399

دوازدهین کنگره دوسالانه انجمن آسم وآلرژی ایران

دوازدهین کنگره دوسالانه انجمن آسم وآلرژی ایران در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۹ تا ۹ خرداد ۱۳۹۹ توسط انجمن آسم وآلرژی ایران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان در شهر اصفهان برگزار خواهد شد. ...
08 خرداد - 09 خرداد
اصفهان
رویدادی یافت نشد
بارگذاری بیشتر