شرایط و ضوابط

  • شرایط و ضوابط
  • کلیه نقص و اشکالات کالا مربوط به شرکت ها می باشد و مربوط به فروشگاه دیجی بنیان نمی شود.