ویژگی های لازم برای دانش بنیان شدن شرکت ها

ویژگی های لازم برای دانش بنیان شدن شرکت ها

شرکت‌های دانش‌بنیان بر اساس ملاک های عمومی و اختصاصی دسته بندی می شوند.شرکت هایی که درخواست دانش بنیان شدن را دارند باید هم دارای شاخص‌های عمومی و هم یکی از شرایط قید شده از ملاک های اختصاصی را داشته باشند. برای ورود شرکت ها به مرحله ارزیابی جهت دانش بنیان شدن ابتدا می بایست دو سوم از هیات مدیره شرکت دارای حداقل دو مورد از معیارهای عمومی لازمه دانش بنیان شدن  را داشته باشند. ویژگی های عمومی به شرح ذیل می باشد:

  • دارای حداقل مدرک کارشناسی
  • دارای حداقل سه سال سابقه‌ی فعالیت کاری یا علمی در زمینه فعالیت شرکت و یا سابقه‌ی مدیریتی
  • دارای حداقل یک اختراع ثبت‌ شده‌ی ارزیابی‌شده‌ی داخلی یا یک اختراع بین‌المللی مرتبط با زمینه فعالیت شرکت
  • نیمی از درآمد ناشی از فروش محصولات و خدمات دانش‌بنیان از طریق قرارداد باشد
  • عدم سوءسابقه و تخلفات مکرر در انجام تعهدات قبلی با وجود امکان انجام تعهدات.

ویژگی های اختصاصی

شرکت‌های تولیدکننده کالا و خدمات دانش‌بنیان: شرکت‌هایی هستند که حداقل ۵۰ درصد از درآمد یک سال مالی گذشته شرکت ناشی از فروش کالاها و خدمات دانش‌بنیانباشد و حداقل دارای ۳ نفر نیروی انسانی تمام وقت باشد.

شرکت‌های نوپا: این شرکت ها باید کالاها و خدمات دانش‌بنیان مورد تأیید را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی تولید کنند و حداقل دارای ۲ نفر نیروی انسانی پاره وقت بوده کهیک نفر از آنها در موضوع کالا و خدمات دانش‌بنیان متخصص باشد و همچنین بیشتر از ۳ سال از زمان ثبت شرکت نگذشته باشد.

شرکت‌های صنعتی دانش‌بنیان: این گروه به دو دسته ذیل طبقه بندی می شوند

الف) حداقل ۱۰ درصد از درآمد یک سال مالی گذشته شرکت حاصل فروش کالاها و خدمات دانش‌بنیان باشد و دارای حداقل ۳ نفر نیروی انسانی تمام وقت باشد.

  1. حداقل ۵۰ درصد از درآمد یک سال مالی گذشته شرکت، ناشی از کالاهایی که لزوماً در فهرست کالاها و خدمات مورد تأیید نباشد اما با استفاده از تجهیزات یا فرایند‌های مورد تأیید از منظر ماده ۱ آیین‌نامه رسیده، باشد.

خصوصی یا دولتی بودن این شرکت‌ها

یکی از اهداف ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان تشویق هیئت علمی دانشگاه‌ها و واحدهای ‌پژوهشی برای تلاش بیشتر در جهت رفع نیازهای جامعه و امکان افزایش درآمد این افراد، به مرحله تولید و تجاری ساختن تجاری‌ پژوهش های صورت گرفته، بالا رفتن میزان درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها و واحدهای ‌پژوهشی  می باشد که طبق قوانین تعیین شده در دو گروه طبقه بندی می شوند:

الف) هر گاه سهام دانشگاه از ۵۰ درصد کمتر باشد، شرکت ها در دسته خصوصی قرار می گیرند و می بایست در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و موظف به اجرای قانون تجارت هستند. در این شرکت ها اعضای هیئت علمی تنها مالکان آن هستند.

ب) هر گاه سهام دانشگاه بالغ بر ۵۰ درصد باشد،شرکت دانش بنیان در دسته دولتی قرار می گیرد و دانشگاه مربوطه نیز بخشی از مالکیت آن را در اختیار دارد.

پست های مرتبط:

چگونه می توانیم دانش بنیان شویم؟

در اینجا ما سعی داریم توضیحاتی را در مورد اینکه...

فاکتورهای تاثیرگذار بر ارتقا و پایداری شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان، شرکت یا موسسه خصوصی است که...

لزوم همکاری شرکت‌های صنعتی بزرگ با شرکت‌های دانش بنیان و نوآور

همکاری شرکت‌­های دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا با...