کارگاه خنده درمانی

کارگاه خنده درمانی در تاریخ 29 بهمن ماه 1398 توسط مدرس بین المللی یوگای خنده؛ دکتر رضا کزازی در تهران برگزار می گردد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 17, 1398