تحویل پنجمین محموله کمک‌ های سازمان کودکان ملل متحد(یونیسف) جهت مقابله با کرونا

دکتر اسدی لاری، مدیرکل همکاری‌های بین الملل وزارت بهداشت گفت: پنجمین محموله کمک‌ های سازمان کودکان ملل متحد(یونیسف) جهت مقابله با بیماری کرونا به وزارت بهداشت ایران تحویل داده شد.

  • دیجی بنیان
  • اردیبهشت 23, 1399