کارگاه بیوانفورماتیک

کارگاه بیوانفورماتیک در تاریخ 18 لغایت 20 دیماه 1398 توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در تهران برگزار می گردد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 19, 1398
پنجمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش

پنجمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش در تاریخ ۷ لغایت ۹ اسفند ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات سرطان و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار خواهد شد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 19, 1398