۶٠٠٠ سوپروایز، آموزش های پیشگری و کنترل کرونا ویروس را دریافت کردند

طی جلسه ای از طریق ویدیو کنفرانس، سوپروایزران کنترل عفونت و سوپروایزران آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، آموزش های لازم در خصوص پیشگیری و کنترل ویروس کرونا را کسب کردند.

  • دیجی بنیان
  • بهمن 20, 1398